Hoe werkt NL-Alert?

Dit is NL-Alert

Hoe werkt NL-Alert in de praktijk?
Bij iedere inzet van een NL-Alert zijn er naderhand vragen van inwoners: “Waarom kreeg ik een NL-Alert, de brand was ver van mij vandaan” of juist “Ik kreeg een NL-Alert maar mijn partner die naast me op de bank zat niet, hoe kan dat?” Graag lichten we hieronder toe hoe NL-Alert in de praktijk werkt en waarom de berichten soms niet goed worden ontvangen. Ook gaan we in op het waarom van een NL-Alert.

Waarom wordt een NL-Alert verzonden?
NL-Alert wordt ingezet bij levens- en gezondheidsbedreigende situaties, zoals een grote brand met veel rook, een terroristische aanslag, een gaslekkage of bijvoorbeeld extreem weer. Het inzetten van een NL-Alert gebeurt door de meldkamer Brandweer, in opdracht van de hoogst leidinggevende bij een incident.

Hoe werkt het uitzenden van een NL-Alert?
Wanneer we bij een incident een NL-Alert willen versturen, wordt bepaald in welk gebied het bericht ontvangen zou moeten worden. Bij een grote brand met veel rook kijken we naar de windkracht en windrichting en bepalen dan hoe de rook zich waarschijnlijk zal verspreiden. Dat is dan het gebied dat we willen bereiken met een NL-Alert. Vervolgens wordt een cirkel getrokken om dit getroffen gebied (het systeem voor NL-Alert werkt met cirkels). Het systeem kiest dan de zendmasten die dit gebied bestrijken en stuurt de alarmering uit. Standaard worden altijd méér telefoons bereikt dan alleen in het gebied dat bepaald is. Dit heeft te maken met de reikwijdte van de zendmasten; een zendmast die op het randje van een cirkel staat zendt voor een groot deel uit buiten het gebied waarvoor de waarschuwing geldt. Vanaf de eerste uitzending van het bericht wordt het bericht enige tijd continue uitgezonden via de gekozen zendmasten. Hiermee worden telefoons bereikt die even buiten bereik waren (bijvoorbeeld in een parkeerkelder) of die het gebied net binnenkomen.

Ik krijg een NL-Alert, mijn partner naast me op de bank niet
Dit kan meerdere oorzaken hebben, zoals verschil in provider (verschillende zendmasten) of verschil in telefoon (wel/niet geschikt om NL-Alerts te ontvangen). Maar ook omdat je toestel tijdelijk uitstond, je toestel actief in gebruik was om bijvoorbeeld via internet een video te kijken of een app te downloaden of je in gesprek was (bij gebruik van 2G of 3G).

Ik woon niet in het getroffen gebied, maar heb wel een NL-Alert ontvangen. Hoe kan dit?
Het kan voorkomen dat mensen een NL-Alert ontvangen, terwijl ze niet direct in het getroffen gebied zijn. Reden is de werkwijze van de cirkels (zie hierboven) en het feit dat nooit helemaal feilloos bepaald kan worden hoe de rook zich verplaatst. Om die reden wordt in een NL-Alert altijd het gebied genoemd waarvoor de waarschuwing en instructies gelden. Bevind je je niet in dat genoemde gebied, dan hoef je de instructies uiteraard niet op te volgen. Kijk daarom altijd goed naar de inhoud van het bericht. In zo’n bericht staat behalve het gebied ook altijd het gevaar genoemd, de instructies die gelden en een verwijzing naar meer informatie op www.zeelandveilig.nl. Wanneer de waarschuwing niet meer van kracht is, wordt er een NL-Alert bericht verzonden waarin waarschuwingen worden ingetrokken. Doordat mensen zich soms verplaatsen kan het voorkomen dat iemand wel een eerste NL-Alert ontvangt, maar niet het tweede bericht of andersom. Wat voor middelen worden er naast NL-Alert nog meer ingezet? NL-Alert is niet het enige middel dat tijdens (grote) incidenten wordt ingezet. Zowel via www.zeelandveilig.nl als X @VRZ als Facebook ZldVeilig wordt informatie verspreid. Regionale media zoals PZC, Omroep Zeeland en HV Zeeland nemen deze berichtgeving meestal meteen over, waardoor er ook via hen snel informatie kan worden gevonden. Omroep Zeeland en PZC versturen via hun app ook pushberichten. Soms wordt aanvullend een geluidswagen van politie ingezet.

Wat moet ik doen om NL-Alert goed te kunnen ontvangen?
NL-Alert werkt alleen op een smartphone én als deze voor het ontvangen van NL-Alerts is ingesteld. Op www.nl-alert.nl lees je hoe je dat kan doen. Nadat je telefoon goed is ingesteld krijg je een melding wanneer er een incident plaatsvindt in jouw buurt en er een NL-Alert wordt uitgestuurd. Ook ontvang je twee keer per jaar een controlebericht, zodat je kan controleren of je telefoon goed is ingesteld. Zo’n controlebericht wordt op de 1e maandag in juni en december om 12.00 uur uitgezonden.

Hoe werkt NL-Alert bij uitval telefonie?
Doordat NL-Alert gebruikmaakt van cell broadcast, werkt NL-Alert ook bij overbelaste netwerken. De cell broadcast-techniek zorgt ervoor dat tekstberichten via GSM-zendmasten naar mobiele telefoons worden uitgezonden. De werking hiervan is vergelijkbaar met een radiosignaal. Ook bij kortstondige stroomuitval kunnen NL-Alert berichten worden ontvangen. Bij langduriger stroomuitval bestaat de kans dat de zendmasten van de mobiele aanbieders uitvallen, waardoor geen NL-Alert berichten worden ontvangen.

Wie is verantwoordelijk voor NL-Alert?
Het verzendsysteem van NL-Alerts valt onder verantwoordelijkheid van de landelijke overheid. Alle opmerkingen die wij ontvangen over het niet juist werken van NL-Alert tijdens een incident in Zeeland waarbij NL-Alert is ingezet, geven we dan ook door aan de desbetreffende afdeling van het ministerie. Iedere keer dat er ergens in Nederland een NL-Alert wordt uitgezonden wordt dit geëvalueerd door de Rijksoverheid. Door alle ervaringen kan het systeem steeds verbeterd worden.

Meer informatie
Op www.nl-alert.nl staat meer informatie over het ontvangen van NL-Alerts. Heb je na het lezen van de informatie nog vragen, dan kan je contact opnemen met de Rijksoverheid door te bellen naar telefoonnummer 1400, op werkdagen van 08.00 tot 20.00 uur (lokaal tarief)