Henk van Dalfsen

Specialist omgevingsveiligheid

Hoe ik Zeeland veilig maak?
Ik adviseer de Zeeuwse gemeenten over hoe ze de leefomgeving zo veilig mogelijk in kunnen richten. Daarbij let ik vooral op de risico’s van gevaarlijke stoffen. Vergeleken met andere regio’s hebben we in Zeeland veel bedrijven en transportroutes met gevaarlijke stoffen. Je kunt dan denken aan de grote chemische bedrijven in de Kanaalzone, maar ook het vervoer van gevaarlijke stoffen via de weg, het spoor, waterwegen en buisleidingen onder de grond. Als ons team een plan krijgt voor de bouw van bijvoorbeeld een nieuwe woonwijk, school of appartementencomplex dan kijken we eerst welke risico’s er in het gebied zijn. Daarna kijken we welke ongevallen er plaats kunnen vinden. Je kunt dan denken aan een grote brand, explosie of gifwolk. Die kunnen leiden tot veel slachtoffers en schade in een gebied. Voorbeelden van grote incidenten met gevaarlijke stoffen zijn de vuurwerkramp in Enschede of brand bij Chemie-Pack in Moerdijk. Na de analyse adviseren we welke maatregelen er nodig zijn om de Zeeuwse inwoners te beschermen en incidenten snel en effectief te kunnen bestrijden.  Voorbeelden van maatregelen zijn een gebied anders indelen, extra vluchtroutes aanleggen of een gebouw explosiebestendig maken.
De klimaatverandering en de energietransitie brengen ook weer nieuwe risico’s voor Zeeland met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan het steeds meer voorkomen van hoogwater of de gevaren van buurtbatterijen waarin energie wordt opgeslagen. Dit soort risico’s en ontwikkelingen nemen we ook steeds vaker mee in onze adviezen. Een veilige leefomgeving gaat namelijk verder dan alleen de risico’s van gevaarlijke stoffen.

Waarom ik dit werk doe?
Ik heb altijd al interesse gehad in het veiligheidsdomein en na het voortgezet onderwijs ben ik Integrale Veiligheidskunde gaan studeren aan de Avans Hogeschool in Breda. In het 3e en 4e jaar van mijn studie heb ik twee keer stagegelopen bij Veiligheidsregio Zeeland. Eerst bij Nucleaire Veiligheid en daarna bij Maritieme Veiligheid. Na mijn afstudeerstage kon ik blijven en sindsdien heb ik al aardig wat gezien van het reilen en zeilen binnen de Veiligheidsregio. Eerst bij het oefenbureau van Team Crisisbeheersing en Bevolkingszorg, vervolgens (weer) bij Maritieme Veiligheid en sinds 2017 werk ik bij Team Risicobeheersing als Specialist Omgevingsveiligheid.

Als iemand mij op een verjaardag vraagt wat ik precies voor werk doe, dan moet ik dat altijd even uitleggen. Voor veel mensen is ons werk namelijk best onzichtbaar. De meeste mensen kennen de Veiligheidsregio/brandweer vooral van de toeters en bellen als het ergens mis is gegaan. Maar met mijn collega’s van Risicobeheersing doen we juist heel veel om incidenten te voorkomen. Dat zie je vaak niet direct, maar is wel heel belangrijk. We zorgen er namelijk voor dat je minder gevaar loopt, beter beschermt bent en snel kunt worden geholpen als er toch een brand of incident is. Als ik dan vervolgens een aantal voorbeelden noem van gebieden en gebouwen in Zeeland die wij echt veiliger hebben gemaakt, dan herkennen mensen dat vaak. Dat vind ik ook het leukste aan ons werk; je bent heel vroeg betrokken bij (grote) bouwprojecten, werkt veel samen met collega’s, gemeenten, ontwikkelaars en architecten, en door ons werk hebben we invloed op hoe een gebied of gebouw eruit komt te zien.
Ik moet bij ons werk vaak denken aan een slogan van een bekende autoschadehersteller: “Jammer dat ons werk onzichtbaar is”. Maar dat maakt het ook juist leuk om erover te vertellen…

Wat ook leuk is om te vertellen is dat ik ben gestart met de opleiding Manschap. Ik werk op de brandweerkazerne aan de Oranjeweg in Goes. Als ik mijn brandweeropleiding heb afgerond kan ik dus ook gaan meedraaien op de dagdienst op onze kazerne. Een leuke toevoeging aan mijn werk, omdat ik me dan niet meer alleen bezig kan houden met het voorkomen van incidenten, maar ook het bestrijden ervan.

Wat kan je het beste doen bij een ongeval in de omgeving?
Stel dat er in je omgeving een ongeval met gevaarlijke stoffen in je omgeving gebeurt, dan kun je meestal het beste naar binnen gaan of binnen blijven. Sluit je ramen, deuren en ventilatieroosters en schakel de ventilatieroosters uit. Daardoor zorg je ervoor dat rook en giftige stoffen niet je huis binnendringen. Blijf op de hoogte van de informatie die de hulpdiensten geven via internet, (sociale) media, radio of tv en volg hun adviezen op. Ga in ieder geval nooit kijken!

Mijn gouden tip!
Weet welke risico’s er in jouw buurt zijn en wat je moet doen als ze gebeuren. Of het nu gaat om een overstroming of gaslekkage: op Risicokaart.nl zie je precies welke gevaren er bij jou in de buurt zijn. Bij een groot ongeval of ramp kunnen de hulpdiensten niet iedereen helpen. Het is daarom belangrijk dat je weet wat je zelf kunt doen. Zo geef je hulpverleners de tijd en ruimte.

 

 

 

 

Henk van Dalfsen Zeeland