Gabby Meijer

Senior graafschade preventiemedewerker

Wat voor werk doe je?
Als ik op een verjaardag vertel wat ik in mijn dagelijkse werkleven ben zie ik vaak vragende ogen. Kortgezegd controleer ik of er veilig wordt gegraven in de buurt van kabels en leidingen. Er zijn allerlei regels en veiligheidsvoorschriften waar we ons aan moeten houden.

Als een aannemer of particulier op een locatie wil gaan graven is het volgens de WIBON (Wet informatie uitwisseling Boven en ondergrondse netten) verplicht een KLIC melding te doen. In een KLIC melding staan alle kabels en leidingen in het aangegeven werkgebied. Alle partijen die te maken hebben met deze gebieden worden over deze werkzaamheden geïnformeerd. Dat zijn er nogal wat. Denk aan: STEDIN, EVIDES,GASUNIE, data-en telefonieproviders gemeenten, oliemaatschappijen etc.

Afgelopen jaar hadden we net iets meer dan 1.000.000 KLIC meldingen te verwerken. Er wordt dus nogal wat gegraven en dit zal in de toekomst alleen maar toenemen.

Waarom ben je dit werk gaan doen?
Na 20 jaar als bedrijfsvoerder te hebben gewerkt kwam deze baan op mijn pad. Ik kende de afdeling Graafschadepreventie al vanuit mijn oude functie. Met mijn kennis en ervaring van al de netwerken die onder de grond liggen en in de lucht hangen leek het me een leuke opstap. Ik heb er nog geen dag spijt van gehad. Ik zie nu ook hoe mooi Zeeland is als je op de meest uiteenlopende locaties buiten komt.

Waarom kunnen de gevolgen groot zijn van een graafschade?
In iedere straat liggen gas-, water-, elektra- en dataleidingen. Zeker bij schade aan gasleidingen ontstaan grote gevaren. Maar ook wil je niet zonder water of elektriciteit  komen te zitten toch? Iedere schade is er een te veel en heeft vaak grote gevolgen voor de omgeving.

Een beschadigde gasleiding moet veilig gesteld worden. Iemand moet die gaswolk in om dat te doen. Ik noem hen dan ook vaak onze helden. In samenwerking met de Brandweer wordt dan een veilig werkgebied gemaakt. Monteurs staan onder een ‘waterscherm’ hun werk te doen. Werken met gas in een kunstmatige regenbui, dan ben je echt een held.

Wat is jouw gouden veiligheidstip voor burgers?
Wat ik veel zie bij werkzaamheden is dat, ondanks alle afzettingen en gevarenborden, mijn collega’s gevaar lopen. De mensen die binnen die afzetting werken willen ook weer veilig thuiskomen. Daarom is mijn tip en tevens oproep om je echt aan de voorgeschreven snelheid te houden bij wegwerkzaamheden.

Gabby meijer DNWG Graaf preventie specialist