Frederique en Janety

Adviseur Openbare Orde en Veiligheid en juridisch beleidsmedewerker

Hoe wij Zeeland veilig maken?
Openbare orde en veiligheid binnen een gemeente bestaat uit een aantal verschillende onderwerpen. Wij werken binnen een netwerk van interne en externe (veiligheids)partners. Daarom sluiten we aan bij verschillende overlegvormen. Frédérique is adviseur openbare veiligheid en Janety is juridisch beleidsmedewerker. Bepaalde taken in het veiligheidsdomein verdelen we en waar nodig vullen we elkaar aan.

Frédérique geeft bijvoorbeeld advies aan de burgemeester over sociale en fysieke veiligheid. Ze is ook secretaris van de basisteamdriehoek en neemt deel aan meerdere (veiligheids)overleggen. Frédérique is echt een verbinder. Als extra aandachtspunten draagt zij zorg voor onder andere:

  • de aanpak ondermijning;
  • de aanpak van verschillende vormen van criminaliteit;
  • onderwerpen waarbij zorg en veiligheid elkaar raken en
  • de organisatie van gerichte controles met onze partners. Ze is in de organisatie het eerste aanspreekpunt over openbare orde en veiligheid.

Janety ontwikkelt en actualiseert beleid en verordeningen. En ze zorgt voor de beleidsadvisering aan het college of de burgemeester over de onderwerpen APV en bijzondere wetten. Janety behandelt ook bezwaar- en beroepszaken en vertegenwoordigt de gemeente bij de bezwaarschriftencommissie, rechtbank en Raad van State. Als extra aandachtspunten draagt zij zorg voor onder andere de aanpak tegen mensenhandel (ook Zeeuws breed), prostitutie, coffeeshops, Bibob, demonstraties en de coördinatie van evenementenveiligheid.

Waarom we dit werk doen?
Met ons werk leveren wij een bijdrage voor een veiligere leefomgeving binnen onze gemeente.     
Frédérique was vroeger assistent-officier van justitie bij het OM en wilde met haar gezin weer terug verhuizen naar Zeeland. Deze vacature kwam voorbij. En aangezien ze veel te maken had met veiligheid en ervaring had met strafrecht, was dit een mooie uitdaging.

Janety werkt al jaren als juridisch beleidsmedewerker bij de gemeente Goes. Ze was daarvoor actief bij de gemeente Schouwen-Duiveland. Janety vindt dat haar werk een mooie uitdaging is en blijft, omdat:

  • Ze te maken heeft met verschillende onderwerpen;
  • Ze mensen helpt en;
  • Ze probeert te voorkomen dat er ongewilde situaties ontstaan.

Wat kunnen de Zeeuwen doen om de buurt veiliger te maken?
Dat varieert. Het is altijd goed om alert te zijn. Wanneer je signalen ziet van criminaliteit of ondermijning, mag je daar altijd melding van doen. Kijk daarvoor op de website van je gemeente of bel nummer 0900-8844. Je kan ook een melding doen via Meld Misdaad Anoniem, als je je gegevens niet bekend wilt maken. Dit doe je via het nummer: 0800-7000 of online op meldmisdaadanoniem.nl

Onze tip voor een veiliger Zeeland:
Binnen onze gemeente proberen wij, net als andere gemeenten, samen met onze (veiligheids)partners achter de schermen ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt. Of je nou naar een evenement gaat, uitgaat of iets anders doet. Onze tip is: geniet van het moois dat je gemeente te bieden heeft en let op elkaar.