Frank Bertijn

Adviseur multidisciplinaire vakbekwaamheid

Hoe ik Zeeland veilig maak?
Ik werk als adviseur multidisciplinaire vakbekwaamheid bij het team Crisisbeheersing van Veiligheidsregio Zeeland. Samen met collega’s van hulpdiensten als politie, brandweer, bevolkingszorg, GHOR, etc. houd ik me bezig met het organiseren en  begeleiden van opleidingen, trainingen en oefeningen voor crisissituaties. Daarbij ligt de focus op deze samenwerking van mensen met verschillende beroepen.

Om een ramp of crisis te bestrijden is het belangrijk dat verschillende partijen zo goed mogelijk samenwerken. Dat moet op een professionele en praktische manier gebeuren en iedereen moet weten wat welke communicatie- en informatielijnen er zijn. De verschillende partijen bepalen gezamenlijk wat er aan de hand is, welke knelpunten er zijn en hoe ze deze oplossen.

Waarom ik dit doe?
Leren en ontwikkelen van mensen op een wijze dat ze dat met plezier en inzet doen  is voor mij een belangrijke motivator om variëteit aan te brengen in werk- en leervormen. Je probeert mensen een situatie te laten beleven die zo dicht mogelijk bij de realiteit ligt. Wanneer ze na afloop met een positieve leerervaring weer huiswaarts gaan is onze training of oefening geslaagd. Als dat niet geheel naar wens is, is dat voor ons een aanleiding om de training of oefening aan te passen zodat het de volgende keer nog beter aansluit bij de deelnemers. Ook wij willen blijven leren!

Wat we bij de oefening in de Westerschelde gedaan hebben
Bij een multidisciplinaire oefening willen verschillende organisaties zoals politie, brandweer en de geneeskundige diensten oefenen om de samenwerking te optimaliseren. Soms zijn daar ook andere organisaties bij betrokken. Bij de oefening in de Westerscheldetunnel afgelopen dinsdag was dat bijvoorbeeld de N.V. Westerscheldetunnel. Zij beheert de Westerscheldetunnel en gaat regelmatig na of alles in de tunnel het goed doet. Dit gebeurt tijdens momenten waarop al tunnelonderhoud gepland is. Tijdens deze oefening werden belangrijke hulpverleningsprocessen van politie, brandweer, de geneeskundige zorg en de N.V. Westerscheldetunnel geoefend op een zo echt mogelijke manier. Daarbij komt niet alleen de onderlinge samenwerking aan bod, maar bijvoorbeeld ook de werking van de bluswatervoorziening, de verlichting en de omroepinstallatie.

Dinsdag 31 mei was een scenario voorbereid waarbij een auto na een botsing in brand vloog. De bestuurder van een andere auto raakte vervolgens de macht over het stuur kwijt omdat hij de file die door het ongeluk was ontstaan, te laat zag. Een personenbusje van Tragel moest een noodstop maken. De inzittenden van dit busje waren zeer ontdaan. Er waren “slachtoffers” en mensen die in verschillende richtingen op de vlucht sloegen. De slachtoffers waren natuurlijk niet echt gewond.
Ik was tijdens deze oefening oefenleider en samen met de inzet van zo’n 20 collega’s is de oefening goed verlopen. In totaal zijn er een kleine honderd mensen in touw geweest tijdens deze oefening.

Mijn tip voor een veiliger Zeeland!
Wat mij wel is opgevallen tijdens de oefening, is dat je juist in zo’n tunnel bedacht moet zijn op plotseling stilstaand verkeer. Je verwacht immers niet dat er zomaar iemand voor je stilstaat op de weg en hebt weinig uitwijkmogelijkheden. Let dus goed op jezelf en het overige verkeer. Houd de borden in de tunnel in ge gaten en luister goed naar de instructies in de tunnel als je onverwachts stil komt te staan.

Frank VR Zeeland