Diny Frauenknecht

Houdt Zeeland veilig door te oefenen met hulpdiensten!

Hoe ik Zeeland veilig maak?
Ik werk als adviseur multidisciplinaire vakbekwaamheid bij het team crisisbeheersing van Veiligheidsregio Zeeland. Bij een ramp of crisis is het belangrijk dat verschillende partijen perfect  samenwerken. Dat moet op een professionele en praktische manier gebeuren en iedereen moet weten welke communicatie- en informatielijnen er zijn. De verschillende partijen moeten in geval van een crisis samen bepalen welke problemen er zijn en welke besluiten genomen worden.
Samen met collega’s houd ik me bezig met het organiseren en  begeleiden van opleidingen, trainingen en oefeningen voor crisissituaties. Daarbij ligt de focus op deze samenwerking van mensen met verschillende beroepen.

Waarom ik dit doe?
Omdat ik het leuk vind om te leren en graag nadenk over manieren om andere mensen dit plezier ook te laten ervaren.
Ik werd onmiddellijk gegrepen door de dynamische werkomgeving van het team Crisisbeheersing van de Veiligheidsregio. Tijdens een ramp of crisis moeten mensen uit verschillende organisaties samenwerken onder omstandigheden die niet altijd makkelijk zijn. In mijn werk hoop ik een bijdrage te kunnen leveren waarbij mensen effectief en met plezier kunnen leren.

Wat we bij deze oefening hebben gedaan?
Bij een multidisciplinaire oefening willen verschillende organisaties zoals politie, brandweer en de geneeskundige diensten oefenen om de samenwerking te optimaliseren. Soms zijn daar ook andere organisaties bij betrokken. Bij de oefening in de Vlaketunnel afgelopen dinsdag was dat bijvoorbeeld Rijkswaterstaat.
Rijkswaterstaat beheert de Vlaketunnel en gaat regelmatig na of alles in de tunnel het goed doet. Dit gebeurt tijdens momenten waarop al tunnelonderhoud gepland is. Tijdens deze oefening werden belangrijke hulpverleningsprocessen van politie, brandweer, de geneeskundige zorg en Rijkswaterstaat geoefend op een zo echt mogelijke manier. Daarbij komt niet alleen de onderlinge samenwerking aan bod, maar bijvoorbeeld ook de werking van de bluswatervoorziening, de verlichting en de omroepinstallatie.
Afgelopen dinsdag was een scenario voorbereid waarbij een auto met pech in brand vloog. De bestuurder van een personenbusje raakte vervolgens de macht over het stuur kwijt omdat hij de file die door het ongeluk was ontstaan, te laat zag. Er waren “slachtoffers” en mensen die in verschillende richtingen op de vlucht sloegen.
Vanwege de geldende COVID-19-maatregelen oefende de hulpdiensten op afstand van elkaar en waren er minder figuranten aanwezig dan eigenlijk gepland.
Om die reden speelde ik zelf een dubbelrol: ik hielp mijn collega’s met de voorbereiding en de uitvoering van de oefening en speelde tijdens een deel van de oefening ook de rol van slachtoffer.

Mijn tip voor een veiliger Zeeland!
Wat mij wel is opgevallen tijdens de oefening, is dat je juist in zo’n tunnel bedacht moet zijn op plotseling stilstaand verkeer. Je verwacht immers niet dat er zomaar iemand voor je stilstaat op de weg en hebt weinig uitwijkmogelijkheden. De Vlaketunnel is goed voorzien van borden die snelheidsvermindering aangeven of rijbanen aanduiden die niet beschikbaar zijn als er iets aan de hand is. Je herkent dit aan een groot rood kruis. Ik zou iedereen de tip mee willen geven om hier goed op te letten om zo te voorkomen dat we daar voor een écht ongeval aan de slag moeten.