Nucleair incident

In het dagelijks leven wordt iedereen blootgesteld aan radioactieve stoffen en straling. Ze zijn overal. Zowel vanuit de ruimte als via natuurlijke bronnen op aarde worden we constant een beetje bestraald. Deze lage dosis radioactieve straling is onvermijdelijk. Het risico voor de gezondheid is klein omdat de dosis van straling laag is. Je kan hierover meer informatie vinden op deze website. Of bekijk dit filmpje over blootstelling aan straling in het dagelijks leven.

In Zeeland staat een kerncentrale in Borssele met 1 reactor. Net over de grens, in het Belgische Doel, staat een centrale met 4 reactoren. De kans op een nucleair incident waarbij radioactieve straling vrij kan komen bij die centrales is klein. Nucleaire installaties zijn zeer veilig en voldoen aan steeds strengere internationale eisen. De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) houdt toezicht op het functioneren van de kerncentrale in Borssele. Het Federale Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) in België houdt toezicht op het functioneren van de kerncentrale in Doel. Hierbij wordt nauw samengewerkt met Nederland. De processen in een kerncentrale worden dag en nacht bewaakt, zodat in geval van een storing direct wordt ingegrepen. Toch kan er altijd iets misgaan. Een nucleair incident met gevolgen voor de omgeving is nooit helemaal uit te sluiten.

Wanneer radioactieve stoffen dreigen vrij te komen, kan dat gevolgen hebben voor inwoners. Vanaf een bepaalde dosis kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid. Om die reden hebben Veiligheidsregio Zeeland, de gemeenten, Provincie en de Rijksoverheid zich voorbereid op een nucleair incident. Er zijn rampbestrijdingsplannen en protocollen vastgesteld om ervoor te zorgen dat er bij een nucleair incident en het vrijkomen van radioactieve stoffen juist wordt gehandeld. De plannen worden regelmatig beoefend en bijgewerkt. Maar ook jij kan je hier op voorbereiden.

 • Bedenk waar je heen kunt of wilt, wanneer je moet evacueren.
 • Weet hoe je ventilatiegaten in je huis kunt afsluiten.
 • Zorg dat je genoeg spullen en een noodpakket in huis hebt, voor het geval je enige tijd binnen moet blijven.
 • Blijf binnen of ga naar binnen.
 • Sluit deuren, ramen en alle ventilatie. Bijvoorbeeld een afzuigkap, ontluchtingskoker en muurroosters in douche en toilet.
 • Gebruik en drink gedurende de aangegeven periode geen kraan- en regenwater, geen bladgroenten die gewassen moeten worden of uit eigen tuin komen of moeilijk schoon te maken etenswaren. Gebruik alleen voorverpakte voedingsmiddelen.
 • Houd huisdieren binnen.
 • Leg de  jodiumtabletten alvast klaar (als u ze heeft); neem ze nog niet in, wacht op instructies van de overheid. Het is niet altijd nodig om jodiumtabletten in te nemen.
 • Volg het nieuws en de adviezen van de hulpdiensten. Via het liveblog op deze website, Twitter @VRZ, Facebook Zldveilig en bij een groot incident ook via de calamiteitenzender, lees of hoor je wat er precies aan de hand is en wat je verder moet doen.

Er zijn meerdere maatregelen die de overheid kan nemen om gezondheidsschade bij een nucleair incident te voorkomen.

 • Er zijn maatregelzones vastgesteld rondom de kerncentrales van Borssele en Doel. Kijk voor de kerncentrale Borssele op de website van de Risicokaart.
 • De overheid geeft bij een nucleair incident aan wanneer jodiumtabletten ingenomen kunnen worden.
 • De overheid kan overgaan tot evacuatie of inwoners adviseren te schuilen. Bekijk de filmpjes over evacueren of schuilen.
 • Soms worden landbouwmaatregelen opgelegd ter bescherming van de voedselketen. Denk aan een oogst- of slachtverbod, om te voorkomen dat er besmet vlees of groente op de markt komt. Bekijk het filmpje over deze maatregelen.

De maatregelen verschillen per situatie en staan in het Nationaal Crisisplan Stralingsincidenten.

Download de factsheet: Welke maatregelen kan de overheid nemen bij een kernongeval?

Bij een nucleair incident kan een radioactieve wolk vrijkomen waar ook radioactief jodium in kan zitten. Dit type jodium kan zich ophopen in de schildklier. Dat verhoogt de kans op het krijgen van schildklierkanker, met name bij mensen tot 40 jaar. Hoe jonger je bent, hoe gevoeliger je schildklier is voor schade door radioactief jodium. Jodiumtabletten bieden bescherming tegen radioactief jodium. De tabletten zijn bedoeld om in te nemen op het moment dat een nucleair incident plaatsvindt. De overheid adviseert jou hierbij. Inwoners tot 40 jaar die dicht bij een kerncentrale wonen, hebben al jodiumtabletten gekregen van de overheid. Anderen kunnen die bij de gemeente gratis ophalen.

Op grond van internationale afspraken is dit jaar door de Rijksoverheid besloten dat méér mensen preventief jodiumtabletten krijgen. Het Ministerie van VWS zorgt vanaf medio oktober voor de verspreiding.  Lees hier meer over deze verspreiding van jodiumtabletten. Meer informatie over de verspreiding van jodiumtabletten in Zeeland volgt begin oktober op de website Zeeland Veilig.

Informatie verstrekking jodiumtabletten
Op 10 oktober 2017 start het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met de distributie van jodiumtabletten onder de bewoners van bepaalde gebieden rond kerncentrales, in onder andere Zeeland. De Nederlandse overheid heeft al sinds 1987 een landelijke voorraad met jodiumtabletten. Onlangs is besloten een deel van de voorraad te verspreiden onder de bewoners. Jodiumtabletten zijn dan direct bij de hand als er een kernongeval plaatsvindt. Dat scheelt kostbare tijd. Wilt u meer weten over de verspreiding van jodiumtabletten? Kijk dan op: www.zeelandveilig.nl/jodiumtabletten.

Delen op social media: