Netwerk- en themadagen

Onze doelstellingen voor een veilig Zeeland kunnen we alleen realiseren door goede samenwerking. Die samenwerking betreft uiteindelijk iedereen in de regio: individuele burgers, belangenorganisaties, hulpverleners, overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Allemaal hebben ze een belang bij en verantwoordelijkheid voor een veilige en veerkrachtige samenleving. Om samen te kunnen werken, is het onder andere van belang om met elkaar in gesprek te zijn. Daarom organiseert Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) netwerk- en themadagen rondom veiligheid.

Crisisplein 2 november 2016
Op 2 november 2016 organiseerde Team Crisisbeheersing van VRZ het Crisisplein. De bijeenkomst is door ongeveer 100 functionarissen vanuit diverse organisaties bezocht. Het thema was de ‘flexibiliteit van GRIP’. We waren te gast op het stadskantoor in Middelburg bij burgemeester Bergmann, portefeuillehouder crisisbeheersing. Gastspreker was de heer Menno van Duin, lector Crisisbeheersing aan het Instituut voor Fysieke Veiligheid (IFV).

Themaweek Uitval Nutsvoorzieningen - oktober 2016
Van 3 tot en met 6 oktober organiseerde team Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen (MOTO) van VRZ themadagen rondom het onderwerp uitval van nutsvoorzieningen (elektriciteit, gas, water). De themaweek vond plaats op de Marinekazerne in Vlissingen. De circa 200 deelnemers waren afkomstig van Politie, Defensie, Bevolkingszorg, Rijkswaterstaat, vitale partijen zoals Evides en VRZ zelf. Daarnaast waren er ook VRZ-bestuurders aanwezig.

Netwerkdag VRZ - 19 mei 2016
Het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk was het decor van de zeer geslaagde netwerkdag VRZ van 19 mei 2016. De deelnemersgroep van 150 personen van ongeveer 60 verschillende instanties en bedrijven was boven verwachting. De combinatie met een gevarieerd programma en het prachtige weer zorgt ervoor dat we terug kunnen kijken op een hele mooie dag.

Themaweek Wegtunnels - maart 2015
Van 16 tot en met 19 maart 2015 organiseerde team Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen (MOTO) van VRZ themadagen rondom het onderwerp wegtunnels, zoals de Westerscheldetunnel, Sluiskiltunnel en Vlaketunnel. De themaweek vond plaats op de Marinekazerne in Vlissingen.

Delen op social media: