Samenwerking

Onze doelstellingen voor een veilig Zeeland kunnen we alleen realiseren door goede samenwerking. Die samenwerking betreft uiteindelijk iedereen in de regio: individuele burgers, belangenorganisaties, hulpverleners, overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Allemaal hebben ze een belang bij en verantwoordelijkheid voor een veilige en veerkrachtige samenleving. Om samen te kunnen werken, is het onder andere van belang om met elkaar in gesprek te zijn. Daarom organiseert Veiligheidsregio Zeeland onder andere netwerk- en themadagen rondom veiligheid.

Hieronder vind je een overzicht van onze belangrijkste partners:

Delen op social media: