Crisisorganisatie

Hoe werkt de crisisorganisatie?

Incident

Wanneer zich ergens een incident voordoet, bijvoorbeeld een brand of een groot ongeval, komt de melding via 1-1-2 binnen bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ). Centralisten schakelen de hulpdiensten in, met bijvoorbeeld een blusvoertuig of redvoertuig, een ambulance en politiemensen. Wordt het incident te groot om het met deze materialen en mensen te bestrijden, dan worden via de meldkamer meer mensen en middelen opgeroepen. Zodra dit gebeurt, worden er ook extra mensen ingezet voor de coördinatie ter plaatse, dit zijn de (Hoofd) Officieren van Dienst.

Motorkapoverleg

Officieren van Dienst van verschillende hulpdiensten en overheden stemmen de hulp met elkaar af in het zogenaamde motorkapoverleg. Zo kunnen brandweermensen, ambulancemedewerkers en politieagenten zich volledig op de hulpverlening richten. Blijkt het incident te groot voor deze betrokkenen, dan kan besloten worden tot verdere opschaling. Er moet dan meer coördinatie van de hulpdiensten en andere betrokken partijen, zoals de gemeente of een bedrijf dat bij het incident betrokken is, komen.

GRIP

De opschaling gaat via de zogenoemde Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) structuur. In het crisisplan van Veiligheisregio Zeeland zijn GRIP 1, 2, 3 en 4 opgenomen. In 2015 zijn, aansluitend aan de landelijke ontwikkeling, GRIP 5 en GRIP Rijk hieraan toegevoegd. Opschaling hoeft niet volgordelijk te verlopen. Het kan voorkomen dat bij het ontvangen van een melding direct duidelijk is dat er een bedreigd effectgebied is waardoor direct GRIP-fase 2 (of hoger) van kracht wordt. Bij de publicaties op onze website vind je de volledige GRIP en het addendum uit 2015.

Ervaringen van hulpverleners

Op 16 september 2014 vond er een groot incident op de A58 in Zeeland plaats. Door zeer dichte mist ontstonden er drie kettingbotsingen, waarbij 150 auto's betrokken raakten en waardoor honderden auto's stil stonden. Een incident van deze omvang vraagt veel van de hulpverlening en coördinatie. Daarom werd er opgeschaald naar de GRIP 4. Hulpverleners hebben achteraf verteld wat voor impact dit ongeval had en hoe het was om hierbij betrokken te zijn. Door hun verhalen te lezen, krijg je een beeld van hoe de crisisorganisatie werkt bij een groot incident.

Delen op social media: