Risico- en crisisbeheersing

Risicobeheersing

Het team Risicobeheersing richt haar werkzaamheden op pro-actie en preventie. Het team is opgesplitst in twee afdelingen: Industrie, Transport en Ruimte (ITR) en Wonen, Werken en Recreëren (WWR).

Industrie, Transport en Ruimte (ITR)
De medewerkers van het team ITR houden zich voornamelijk bezig met de onderwerpen uit het regionaal risicoprofiel. Zo doen zij controles bij bijvoorbeeld grote industriële of chemische bedrijven. Aan de hand van hun controles stellen zij adviezen op voor deze bedrijven, waarin staat hoe zij hun veiligheid kunnen verhogen. De adviezen worden gegeven op basis van de wettelijke vereisten, maar er wordt ook verder gekeken. Als een bedrijf niet aan de wettelijke vereisten doet, kunnen de medewerkers van ITR deze bedrijven sancties opleggen.

Wonen, Werken en Recreëren (WWR)
De medewerkers van het team WWR werken voornamelijk aan de hand van het brandrisicoprofiel. Zij inspecteren scholen, zorginstellingen, ziekenhuizen etc op brandveiligheid. Ook houden zij zich bezig met opslag en ontbranden van vuurwerk, bijvoorbeeld bij evenementen. Ook doen zij advies over de veiligheid in het algemeen bij evenementen. Daarbij kijken ze ook of er bijvoorbeeld genoeg nooduitgangen op een evenement zijn. Ook adviseren zij de gemeente bijvoorbeeld over het bouwen van woonwijken, en hoe er bij de bouw met brandveiligheid rekening gehouden moet worden.

Veiligheidsregio en vergunningen
Wat soms wel eens gedacht wordt, is dat medewerkers van de Veiligheidsregio vergunningen kunnen verlenen. Bijvoorbeeld voor een evenement. Dit is echter niet juist, onze medewerkers geven adviezen aan bijvoorbeeld de gemeente. In zo’n advies staat bijvoorbeeld dat de Veiligheidsregio aanraadt om meer nooduitgangen aan te brengen, omdat het anders niet verantwoord is om het evenement door te laten gaan. De gemeente is dan uiteindelijk de instantie die beslist of er een vergunning wordt verleend. Dit doet zij via de Regionale UitvoeringsDienst (RUD).

Crisisbeheersing

Crisisbeheersing bereidt de hoofdstructuur voor. De hoofdstructuur zijn de mensen die de leiding en coördinatie over een (multidisciplinair) incident hebben. Het team Crisisbeheersing bestaat uit de volgende vier specialisaties:

Planvorming
De juiste plannen moeten op de plank liggen, in een crisissituatie. Daarom maken de medewerkers van crisisbeheersing deze plannen en zorgen dat ze actueel blijven. Ze werken de scenario’s die door risicobeheersing worden gemaakt, verder uit. Het grote generieke plan is het Zeeuwse Crisisplan, dit maken de medewerkers van crisisbeheersing in samenwerking met de medewerkers van risicobeheersing, brandweer, GHOR, meldkamer etc.

Informatie Management
De hoofdstructuur moet tijdens een crisis kunnen communiceren en tot de juiste plannen en informatie beschikken, zodat zij de crisisorganisatie correct aan kan sturen. Ook wordt netcentrisch werken uitgerold, dit wordt door het IM team gedaan.

Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO)
De hoofdstructuur moet opgeleid en getraind zijn, in multidisciplinair verband. Hier zorgt MOTO voor.

Gemeentelijke Bevolkingszorg
Gemeenten hebben een belangrijke rol in de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Het gaat daarbij om zorgtaken bij incidenten met betrekking tot de bevolking:

  • het geven van voorlichting aan de bevolking;
  • het voorzien in opvang en verzorging van de bevolking;
  • het verzorgen van nazorg voor de bevolking;
  • het registreren van slachtoffers en;
  • het registreren van schadegevallen.

Deze taken zijn ondergebracht bij de organisatie Bevolkingszorg, een samenwerkingsverband van de gemeenten in Zeeland onder de paraplu van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland. Bevolkingszorg komt alleen in actie bij een ramp of crisis of bij activiteiten die een relatie hebben met de voorbereiding daarop.

Delen op social media: