Rampenbestrijdingsplan Influenza

Via deze pagina treft u onderdelen van het Rampbestrijdingsplan Infectieziektebestrijding (RBPi) aan, specifiek gericht op de uitbraak van Influenza (griep). GHOR Zeeland en GGD Zeeland werken nauw samen bij de bestrijding van infectieziekten.

De groei van een influenzapandemie wordt veroorzaakt door het zeer snelle verloop van een infectieziektecyclus. Een influenzapandemie kan ontstaan indien:

  • Een nieuwe influenzavirusstam ontstaat met een duidelijke "antigenic shift" (vooral type A-virussen) of een dierlijke variant op de mens overspringt;
  • Het nieuwe influenzavirus het vermogen heeft om zich wereldwijd te verspreiden en bij grote aantallen mensen een influenza-infectie te veroorzaken;
  • Een hoog percentage van de bevolking geen weerstand heeft tegen het nieuwe virus (door ontbreken van vaccinatie of een eerdere infectie).

Een influenzapandemie kan leiden tot een nationale gezondheidscrisis waarin de gecoördineerde rampenbestrijding een prominente plaats inneemt als het gaat om zorgvraagstukken of distributie van vaccins.
In dit draaiboek en operationeel werkplan wordt in geval van een influenzapandemie uitgegaan van een attack rate van 30% bij een duur van 3 maanden.

Onderdelen Operationeel Werkplan

Een aantal onderdelen en bijlagen wordt regelmatig geactualiseerd in samenwerking met gemeenten en ketenpartners in de zorg op basis van de actuele situatie en landelijke richtlijnen. Zodra een onderdeel vernieuwd is, wordt dit onderdeel op deze pagina vervangen.

Delen op social media: