Evenementenbeleid

Evenementen zijn niet meer weg te denken uit de huidige maatschappij. Er worden steeds meer en steeds grotere evenementen georganiseerd.

Doordat er grote hoeveelheden mensen bij elkaar komen, moeten er extra voorzieningen worden getroffen om alles in goede banen te leiden. Gelukkig treden er in de meeste gevallen geen problemen op. Echter de ervaring leert ons, dat het soms mis kan gaan. Een goede voorbereiding en preparatie is een voorwaarde om het risico van calamiteiten te reduceren.

Dit geldt natuurlijk ook voor de geneeskundige voorzieningen.

Omdat de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) ten tijde van grootschalige incidenten verantwoordelijk is voor de aansturing van de 'witte' kolom en ook belast is met de preparatie hiervan, ligt het voor de hand dat dit ook gebeurt ten behoeve van evenementen.

Een goede en veilige preparatie op grootschalige evenementen kan alleen maar als alle multidisciplinaire partners, waarbij we niet alleen politie, brandweer en GHOR (die daarin de inbreng van ambulancezorg en GGD moet borgen) verstaan, maar ook de gemeentelijke diensten, met elkaar samenwerken.

Het hier uitgewerkte model wil daarbij ook een hanteerbaar alternatief bieden voor evenementen i.p.v. de Leidraad Maatramp. Voortschrijdend inzicht in de (multidisciplinaire) preparatie op evenementen maakt dat deze handreiking op punten kan en moet worden gewijzigd.

Download of bekijk onderstaande richtlijnen (pdf-documenten) voor evenementen

Delen op social media: