GHOR Zeeland

De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) is wettelijk verantwoordelijk voor coördinatie, aansturing en regie van de geneeskundige hulpverlening en advisering van andere overheden en organisaties op dat gebied.

Goede samenwerking tussen de verschillende hulpverleningsdiensten is cruciaal bij rampenbestrijding en het voorkomen van crises. De GHOR coördineert de geneeskundige hulpverlening vóór, tijdens en ná een calamiteit. We zorgen ervoor dat ambulancediensten, ziekenhuizen, huisartsen en specialisten samenwerken als één soepele organisatie zodat slachtoffers van rampen en ongevallen zo snel en zo goed mogelijk geholpen worden. Slachtoffers en ooggetuigen van een ramp kunnen na afloop ook een beroep doen op psychosociale hulpverlening.

Lees meer over: evenementenbeleid, rampbestrijdingsplan influenza en convenanten.

Tijdens rampen en/of grote ongevallen coördineren we de geneeskundige en psychosociale hulpverlening. We zorgen ervoor dat alle partners goed zijn geïnformeerd en voorbereid. Het takenpakket van de GHOR bestaat uit:

Voorkomen

Wij analyseren risico's en adviseren beleidsmakers hoe bedreigingen voor de volksgezondheid voorkomen kunnen worden.

Voorbereiden

Wij zorgen ervoor dat professionals en partners uit de geneeskundige sector regelmatig oefenen op rampsituaties en dat zij goed zijn geïnformeerd over en voorbereid zijn op hun rol tijdens een ramp.

Tijdens een ramp

Wij coördineren de spoedeisende medische en psychosociale hulpverlening aan slachtoffers en nabestaanden tijdens een ramp of grootschalig incident.

Na een ramp

Na een ramp blijven we slachtoffers, familieleden en nabestaanden volgen en ondersteunen.

GHOR-Bureau

GHOR Zeeland voert de dagelijkse werkzaamheden uit onder leiding van de directeur Publieke Gezondheid, de heer Ronald de Meij. De directeur Publieke Gezondheid is zowel directeur van GGD Zeeland als van GHOR Zeeland.

Wanneer het tot opschaling komt, vervullen sommige hulpverleners taken voor de GHOR (bijvoorbeeld coördinatie op de plaats van het incident) en kunnen we een medisch mobiel team en vrijwilligers van het Rode Kruis inzetten.

Directie, teamleider en medewerkers

Directeur Publieke Gezondheid: de heer R. (Ronald) de Meij.
Teamleider: de heer J.J. (Jan) Rotte, tel. (06) 22 55 72 01.

Medewerkers

  • Chantal Smolenaers, specialist Zorgcontinuïteit, tel. (06) 12 89 33 81
  • Wendy van den Dorpel, specialist Kwaliteitszorg, tel. (06) 57 99 76 99
  • Frans Nieuwenhuize, evenementencoördinator, tel. (0118) 421195 of (06) 53 68 09 56
  • Henk Torcqué, medewerker Opleiden, Trainen en Oefenen, (0118) 421197 of (06) 23 12 86 10
  • Inge van Dam, ondersteunend medewerker Opleiden Trainen en Oefenen (OTO) en Zorgcontinuïteit, tel. (0118) 421190 of (06) 22 37 19 70
  • Samantha Wijkhuijs, managementassistente, tel. (0118) 421123

Meer informatie

Voor professionals

Algemeen

Delen op social media: