Bestuur en organisatie

Veiligheidsregio Zeeland bestaat uit de volgende onderdelen:

Daarnaast is er nog Control & Audit en de afdeling Bedrijfsvoering, met de volgende teams:

 • Bestuursondersteuning, Communicatie en Secretariaat
 • Facilitair (Documentaire Informatie Voorziening, Gebouwenbeheer, Inkoop, Services)
 • FinanciĆ«n
 • Human Resource Management
 • Informatie en Automatisering

Bekijk het organogram van Veiligheidsregio Zeeland (laatste versie: juni 2016).

Directieteam en management

Het directieteam van VRZ bestaat uit twee personen. Mevrouw ir. Edith van der Reijden MCDm is commandant brandweer/ bestuurssecretaris van Veiligheidsregio Zeeland. De heer R. (Ronald) de Meij is directeur Publieke Gezondheid. De directeur Publieke Gezondheid is directeur van zowel GGD Zeeland als de GHOR.

Het directieteam wordt ondersteund en geadviseerd door het managementteam. Dit team bestaat uit de volgende personen:

 • de heer J. Rotte, wnd. manager Crisisbeheersing.
 • mevrouw D. Willemse, wnd. manager Risicobeheersing.
 • de heer J.S. de Regt, manager Bedrijfsvoering.
 • mevrouw I. Blaauw, manager Brandweer a.i.
 • de heer S.F. Cracau, directeur Gemeenschappelijke Meldkamer, wnd. Programmamanager Maritieme Veiligheid & Waterveiligheid

Algemeen Bestuur

De burgemeesters van de dertien Zeeuwse gemeenten vormen samen het Algemeen Bestuur (AB) van Veiligheidsregio Zeeland. Klik hier voor de vergaderdata en -stukken van het AB.

 • de heer J.A.H. Lonink (burgemeester van Terneuzen) voorzitter
 • de heer H.M. Bergmann (burgemeester van Middelburg) plv. voorzitter
 • mevrouw G.J. van de Velde- de Wilde (burgemeester van Tholen)
 • de heer M.J.A. Delhez (burgemeester van Noord-Beveland)
 • de heer G.M. Dijksterhuis (burgemeester van Borsele)
 • de heer A.R.B. van den Tillaar (burgemeester van Vlissingen)
 • de heer G.C.G.M. Rabelink (burgemeester van Schouwen-Duiveland)
 • de heer H.B. Hieltjes (burgemeester van Kapelle)
 • de heer J.F. Mulder (burgemeester van Hulst)
 • mevrouw J.S. van Egmond (burgemeester van Reimerswaal)
 • mevrouw M.M.D. Vermue (burgemeester van Sluis)
 • de heer H.W.M. Klitsie (waarnemend burgemeester van Goes)
 • de heer R.J. van der Zwaag (burgemeester van Veere)

Dagelijks Bestuur

Vanuit het Algemeen Bestuur is een Dagelijks Bestuur geformeerd. In dit Dagelijks Bestuur hebben de volgende burgemeesters zitting:

 • de heer J.A.H. Lonink (burgemeester van Terneuzen), voorzitter
 • de heer H.M. Bergmann (burgemeester van Middelburg), plv. voorzitter
 • de heer G.C.G.M. Rabelink (burgemeester van Schouwen-Duiveland)
 • de heer R.J. van der Zwaag (burgemeester van Veere)

Het Dagelijks Bestuur komt ongeveer acht keer per jaar bijeen. De vergaderingen zijn besloten, maar de besluitenlijsten zijn wel openbaar.

Delen op social media: