Over ons

De missie van Veiligheidsregio Zeeland luidt: Samen sterk voor een veilig Zeeland.

Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) is er voor de fysieke veiligheid van Zeeuwse inwoners en bezoekers. VRZ omvat Brandweer Zeeland, Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ), Gemeentelijke Bevolkingszorg, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), Risico- en crisisbeheersing en de afdeling Bedrijfsvoering.

Op het moment dat er een ramp of een grootschalig ongeval is, moeten hulpdiensten onder bijzondere omstandigheden in multidisciplinair verband (gezamenlijk) kunnen optrekken. En dat vergt de nodige voorbereiding. In geval van een crisis is zo'n 80 procent van alle elementen gelijk en 20 procent nieuw. Die 80 procent kan dus worden getraind en voorbereid.

Samen verantwoordelijk voor veiligheid
Niet alleen hulpdiensten hebben een rol in het veilig houden en maken van Zeeland. Ook overheden, bedrijven en inwoners en bezoekers hebben hun eigen verantwoordelijkheid hierin. Veiligheidsregio Zeeland verbindt, coördineert en faciliteert zodat een ieder elkaar weet te vinden als dit nodig is.

Delen op social media:

Waarom een Veiligheidsregio?

Twee heel tastbare aanleidingen voor het oprichten van de Veiligheidsregio’s zijn de vuurwerkramp in Enschede in mei 2000 en de Nieuwjaarsbrand in café 'De Hemel' in Volendam in 2001. Door de toenemende verstrengeling tussen economie, technologie, ecologie, cultuur en bestuur is de complexiteit van de samenleving sterk toegenomen. Hierdoor ontstaan nieuwe vormen van dreigingen en deze vragen om een aanpak die groter is dan de gemeentelijke schaal.

Incidenten overschrijden gemeentegrens

De meeste gemeenten zijn te klein om alle taken op het gebied van rampenbestrijding én crisisbeheersing te kunnen invullen. De behoefte om multidisciplinair samen te werken neemt dus toe. In Nederland zijn 25 veiligheidsregio's. Veiligheidsregio Zeeland is er daar een van en neemt de hele provincie Zeeland voor haar rekening. In deze PDF lees je een uitgebreide toelichting op de Wet veiligheidsregio's.

Oprichting Veiligheidsregio Zeeland

Op 1 juli 2006 is officieel Veiligheidsregio Zeeland ontstaan. Op deze datum is de bestuurlijke integratie tussen de Regionale Brandweer Zeeland en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) gerealiseerd in één nieuwe organisatie Veiligheidsregio Zeeland. Sinds 1 januari 2013 maken ook alle lokale brandweerkorpsen onderdeel uit van Veiligheidsregio Zeeland.