Rapport Twynstra Gudde openbaar

Organisatiecultuur en bestuurlijk toezicht aanpakken

Vandaag zijn de Ondernemingsraad (OR) en medewerkers van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) geïnformeerd over de uitkomsten van het organisatieonderzoek door bureau Twynstra Gudde. Dit onderzoek was ingesteld door het Dagelijkse Bestuur van VRZ, om inzicht te krijgen in de stand van zaken op het gebied van cultuur, structuur, leiderschap en kwaliteit van samenwerken binnen VRZ. In een volle kantine op de Stromenweg luisterden circa 100 aanwezigen naar de onderzoekers van Twynstra Gudde, die hun bevindingen (‘de onderste stenen’) en aanbevelingen toelichtten. Zij benadrukten dat het geen onderzoek was naar het persoonlijk functioneren van mensen, maar naar onderliggende patronen, die verbeterd moeten en kunnen worden: “Wat de organisatie nu nodig heeft, is tijd, rust en met elkaar in gesprek komen.”

Waarnemend Algemeen Directeur Veiligheidsregio Zeeland Elie van Strien gaf daarna een eerste reactie van het bestuur op het rapport. Dit ‘Richtinggevend perspectief’ moet de komende maanden de aanzet vormen tot een breed gedragen Plan van Aanpak.

Lees hier het onderzoeksrapport van Twynstra Gudde “Samen kunnen en moeten we beter”, hier het ‘Richtinggevend Perspectief’ en hier de eerste reactie van de OR.

Vervolg
De voorzitter van de veiligheidsregio, dhr. Lonink, geeft na de bijeenkomst van het Algemeen Bestuur vanmiddag een toelichting op het onderzoeksrapport aan de regionale pers.
Om alle medewerkers, inclusief de brandweervrijwilligers, in de gelegenheid te stellen geïnformeerd te worden over de uitkomsten van het organisatieonderzoek, zijn er de komende avonden nog vier informatiebijeenkomsten georganiseerd.

Delen op social media: