Veiligheid dat zijn wij... personeelsmagazine

Vorige week ontvingen alle medewerkers van Veiligheidsregio Zeeland (VRZ), inclusief brandweervrijwilligers, het eenmalige personeelsmagazine ‘Veiligheid, dat zijn wij…’ thuis in de bus. Het blad is vanaf vandaag voor iedereen te lezen via de volgende link: www.zeelandveilig.nl/veiligheiddatzijnwij.

In het blad wordt een beeld geschetst van alle taken, activiteiten en teams van Veiligheidsregio Zeeland. Wat doen de teams van Risico- en Crisisbeheersing? En waar zorgen de mannen en vrouwen van Operationele Voorbereiding voor? Wat is de GHOR en wat houdt ‘Grootschalige Geneeskundige Bijstand’ in? Medewerkers vertellen hierover in het blad.

Het blad is in eerste instantie een personeelsmagazine. Dit kun je merken doordat er een aantal keer naar pagina’s op ons intranet wordt verwezen. Deze pagina’s zijn niet voor iedereen toegankelijk. Toch denken en hopen we dat het magazine ook de moeite waard is om te lezen voor mensen die geen werknemer van VRZ zijn. We wensen iedereen veel leesplezier!

Delen op social media: