Oplevering rapport Twynstra Gudde vertraagd

Onderzoeksbureau Twynstra Gudde (TG) heeft de afgelopen maanden een intern organisatieonderzoek uitgevoerd binnen Veiligheidsregio Zeeland (VRZ). Het eindrapport met conclusies en aanbevelingen was oorspronkelijk voorzien voor 1 januari jl. De oplevering van het rapport is echter vertraagd.

Het onderzoek heeft als doel inzicht te krijgen in de stand van zaken van de huidige organisatie en is gestart naar aanleiding van signalen die het Algemeen Bestuur (AB) bereikten vanuit de organisatie over o.a. de cultuur en de managementstijl binnen VRZ.

Vanaf begin oktober is in een intensief traject – met veel betrokkenheid en hulp vanuit de organisatie – gewerkt aan het onderzoek. Meer medewerkers dan vooraf verwacht hebben de gelegenheid aangegrepen om in een vertrouwelijk gesprek met TG hun beeld te geven van de organisatie. Dit betekent dat TG meer tijd nodig heeft, om de opdracht, die veelomvattend is, uit te voeren en af te ronden.

De verwachting is dat het Dagelijks Bestuur van de veiligheidsregio het eindrapport eind januari vaststelt.

Delen op social media: