Recreatieondernemers

Informatie voor ondernemers

Kamer van Koophandel
Telefoonnummer: 0800-2117 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur)

Informatie voor recreatieondernemers

Op deze pagina kun je terecht voor informatie over het registreren van jouw onderneming en jouw recreatieverblijf. 

Registratie als recreatieverhuurder voor de 75%-regel hoe gaat dat in zijn werk?
Recreatieverhuurders kunnen zich inschrijven (zie knop onderaan pagina), zodat zij hun accommodatie met slaapplaatsen kunnen verhuren. Voor iedereen die niet meteen vrijdagavond wil verhuren, is er later ook nog tijd om in te schrijven. Iedereen die binnen de vastgestelde regels valt, kan zich inschrijven en mag mee doen.

Deze regeling geldt vooralsnog tot 1 juli. Meer informatie is te lezen in het nieuwsbericht en de lijst met toeristische vragen.

Download hier een factsheet (PDF document) voor toeristen met landelijke en Zeeuwse maatregelen voor toeristen

Onderaan deze pagina kun je je accommodatie registeren. 

Verhuur van bedrijfsmatig te verhuren recreatiewoningen is toegestaan voor verhuurders die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als logiesverstrekker en die recht hebben de logiesaccommodatie te verhuren. Sinds 15 mei is particuliere verhuur eveneens weer toegestaan.

Je mag bedrijfsmatig verhuren wanneer je je registreert in het hiervoor opgericht registratiesysteem (zie hieronder) en dus als logiesverstrekker bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zo wordt bijgehouden dat niet meer dan 75% van de beschikbare slaapplaatsen wordt verhuurd.  Als ondernemer moet je dagelijks het aantal gasten invoeren. Met de informatie uit het systeem kan VRZ totaaloverzicht houden en controles uitvoeren als het nodig is.

Je mag 75% van het aantal slaapplaatsen verhuren. Reken dus met het totaal van je slaapplaatsen. Neem daar 75% van. Reken niet per accommodatie.

Deze regeling geldt vooralsnog tot 1 juli. 

De aanpak kwam tot stand na overleg met vertegenwoordigers van de toeristische sector, provincie Zeeland en Zeeuwse burgemeesters.

75% van wat?

Het totaal aantal beschikbare slaapplaatsen op een verblijfslocatie waarbij in mindering wordt gebracht de slaapplaatsen die al bezet zijn door;

 • Slaapplaatsen bezet door seizoenarbeiders en/of arbeidsmigranten
 • Slaapplaatsen bezet voor niet recreatief nachtverblijf (b.v. tijdelijk onderkomen door scheiding)
 • Slaapplaatsen bezet door personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten
 • Slaapplaatsen bezet door huurders van vaste standplaatsen op kampeerterreinen (middels: jaarplaats of seizoenplaats) die beschikken over individuele sanitaire voorzieningen
 • Tweede woningen, deze mogen enkel gebruikt worden door eigenaren of anderen namens hen, en bijbehorende personen waarmee  een gezamenlijke huishouding wordt gevormd.
 • Strandslaaphuisjes (met eigen sanitaire voorzieningen), deze mogen enkel gebruikt worden door eigenaren of anderen namens hen en bijbehorende personen waarmee  een gezamenlijke huishouding wordt gevormd.

   

Omdat de druk op de zorg afneemt en er meer zorgcapaciteit beschikbaar is, is het verantwoord om een deel van de toeristische capaciteit vrij te geven. VRZ heeft in overleg met de GGD besloten dat 75% van de slaapplaatsen in accommodaties weer verhuurd mag worden. 

Het is mogelijk om de eerder ingevoerde gegevens over uw bedrijf aan te passen en eventuele fouten in de registratie zelf te corrigeren.

Via de link https://hboict.hz.nl/login kunt u inloggen op uw pagina.
Na inloggen ziet u helemaal rechtsboven op de pagina uw naam; als u hierop klikt ziet u de keuze “Profiel wijzigen”.
U krijgt nu een scherm waar u uw gegevens kunt aanpassen, waaronder het maximaal aantal gasten dat u in uw bedrijf kunt ontvangen. Dit aantal betreft het totaal aantal toeristische slaapplaatsen in uw hele bedrijf.
Vervolgens klikt u op de knop “Update” en dan zijn uw gegevens bijgewerkt.

Let wel: zorgt u ervoor dat u eerst uw profiel wijzigt, voordat u het aantal aanwezige gasten per nacht invoert? Dan wordt het percentage van 75% op de juiste wijze berekend.

Je kunt de lijst met veelgestelde vragen en antwoorden hier vinden.

Zee duin en strand

Registratiesysteem

Klik onder om jouw onderneming te registeren voor 50% verhuur. 

Klik hier
 1. Een accommodatie mag alleen gebruikt worden indien deze voldoet aan de landelijke richtlijnen. Op Rijksoverheid.nl staat dit als volgt omschreven:

  Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten. Per 31 maart 2020 is besloten dat gemeenschappelijke was- en douchevoorzieningen in vakantie- en recreatieparken gesloten dienen te worden.
   

 2. Vaste gasten (zie hieronder) mogen naar hun accommodatie mits deze voldoet aan regel 1. Deze vaste gasten worden in dit registratiesysteem NIET opgenomen.
  De ‘vaste gast’ is een individu dat een tweede verblijfsaccommodatie (boot, chalet, (sta)caravan, tent, tweede woning) voor recreatieve doeleinden bezit en / of hier regelmatig verblijft zonder daarvoor per verblijf te betalen. De verblijfsaccommodatie staat minimaal een seizoen op dezelfde locatie.

   
 3. Toeristische verhuur is voor elke logiesverstrekker die staat ingeschreven bij de KvK voor 75% toegestaan, mits de accommodatie voldoet aan regel 1.
   
 4. Voor de bepaling van het totaal aantal slaapplaatsen op een bedrijf wordt uitgegaan van een normale maximale bezetting van een accommodatie. Dat houdt in dat:
  - Een kampeereenheid telt altijd voor vijf slaapplaatsen
  - Voor alle overige accommodatievormen dient het aantal slaapplaatsen geteld te worden.

   
 5. Een ondernemer die open wil moet zich, zolang de noodverordening geldt, melden via de site zeelandveilig.nl/corona bij de daarvoor gecreëerde database die door de HZ wordt gefaciliteerd. Daar worden de volgende gegevens (eenmalig) geregistreerd: Naam bedrijf, e-mail adres, KvK nummer en totaal aantal slaapplaatsen op het bedrijf. Vervolgens krijgt hij/zij een inlogcode en moet dagelijks het aantal gebruikte toeristische slaapplaatsen (regel 3) ingevuld worden. Dit mag nooit de maximaal toegestane 75% overschrijden. Let op: alleen de op die dag en komende nacht in gebruik zijnde slaapplaatsen moeten worden geregistreerd.
   
 6. VRZ kan dagelijks in zien welke bedrijven zich hebben geregistreerd en wat het totaal aantal gasten in Zeeland is.  

Nb. In de registratie worden verhuur voor verblijf van seizoenarbeiders en/of arbeidsmigranten, zakelijke gasten en tijdelijke bewoning anders dan ten behoeve van recreatief verblijf niet opgenomen.

Voor de database wordt een dataplan gecreëerd waarin bijvoorbeeld bewaartermijn en toegang tot de data is vastgelegd.

De noodverordening kunt u hier vinden.