Meldingen

Laatst bijgewerkt 30-03-2020
zondag, 29 maart 2020 om 20:30:26

Brand in groencompostering Schoondijke

Er is omstreeks 18:55uur is brand gemeld in een groencompostering aan de Lange Heerenstraat in Schoondijke.

De brandweer is met meerdere eenheden ter plaatse om de brand te blussen. De brand bevindt zich in ongeveer 300m2 afval en gaat gepaard met flinke rook. Rook is altijd ongezond, blijf daarom uit de rook! Indien u hinder ondervindt van de rook, sluit ramen en deuren en schakel ventilatie uit.

Voor de bestrijding van de brand zijn 2 blusvoertuigen, 2 waterwagens een hoogwerker ingezet. Om de omgeving te controleren en metingen uit te verrichten is uit voorzorg een Adviseur Gevaarlijke Stoffen en een meetploeg gealarmeerd.

zondag, 29 maart 2020 om 20:46:26
Rook, geen schadelijke concentraties, wél stank

De meetploeg heeft eerste metingen verricht. Op leefniveau (waar mensen en dieren verblijven) zijn geen schadelijke concentraties gemeten. Wél levert de rook stankoverlast op.

Indien u last heeft van de rook, sluit dan ramen en deuren en schakel ventilatie uit.

zondag, 29 maart 2020 om 20:58:58

De brand woedt in een berg afval van ongeveer 300m2 en 3m hoog. Het afval bestaat uit enkel natuurlijke materialen. De brand gaat gepaard met rookontwikkeling die in de omgeving zichtbaar is als een lichtgrijze rook. Een meetploeg verkent de omgeving.

Laatst bijgewerkt 29-03-2020
zondag, 29 maart 2020 om 11:22:18

Jacht gezonken in kanaal door Walcheren

Omstreeks 10:45 uur is er melding gemaakt een zinkend jacht in het kanaal door Walcheren. 

Zowel een blusvoertuig als twee waterongevallenteam met brandweerduikers zijn gealarmeerd en onderweg naar het incident.

Een redvoertuig ter ondersteuning is tevens onderweg.

zondag, 29 maart 2020 om 11:35:54

Omdat onduidelijk was aan welke zijde van het kanaal door Walcheren moest worden gezocht is een tweede brandweereenheid ter plaatse gevraagd. Inmiddels is duidelijk dat het jacht is gelokaliseerd aan de zuidelijke zijde, ter hoogte van het Stadskantoor Gemeente Middelburg.

zondag, 29 maart 2020 om 11:48:40
Boot is geheel onder wateroppervlak gezonken

Getuigen melden dat het jacht is gezonken en volledig onder het wateroppervlak is verdwenen.

Laatst bijgewerkt 28-03-2020
vrijdag, 27 maart 2020 om 21:49:38

Brand in schuur Bram Groenewegeweg Poortvliet

Aan de Bram Groenewegeweg bij Poortvliet staat een schuur in brand. De brand is uitslaand, er zijn vier blusvoertuigen een watertankwagen en extra pompcapaciteit gealarmeerd. De eerste eenheden zijn ter plaatse, er bevinden zich mogelijk nog schapen in de schuur.

vrijdag, 27 maart 2020 om 22:13:44
Betreft een vrijstaande schuur

Het betreft een vrijstaande schuur, blijf uit de rook. Als u last heeft van de rook sluit dan ramen, deuren en ventilatie. 

vrijdag, 27 maart 2020 om 22:32:33
Wegen afgesloten in verband met toevoerslangen bluswater

In verband met de grote toevoerslangen voor het bluswater vanaf de pomp naar de schuur, is de Paasdijkweg, Engelaarsdijk, Zwarteweg en Bram Groenewegeweg afgesloten voor doorgaand verkeer.

Laatst bijgewerkt 21-03-2020
zaterdag, 21 maart 2020 om 22:47:20

Auto te water Hoofdplaat

Aan de Zuidlangeweg in Hoofdplaat zou een auto te water zijn geraakt. De brandweer is er naar toe met een blusvoertuig en een redvoertuig.

zaterdag, 21 maart 2020 om 22:51:20

Ongeval meester, er is niemand in de auto aangetroffen. Ook niet in de omgeving.

Einde berichtgeving.

Laatst bijgewerkt 19-03-2020
donderdag, 19 maart 2020 om 6:43:37

Brand in aanhanger vrachtwagen op N57 bij Bruinisse

Op de N59 staat in de buurt van Bruinisse (bij 30,2) de aanhanger van een vrachtwagen in brand. De brandweer is uitgerukt met twee blusvoertuigen en een waterwagen. Het eerste blusvoertuig is ter plaatse en gestart met blussen. 

De chauffeur van de vrachtwagen is uit het voertuig.

donderdag, 19 maart 2020 om 6:51:31

Er wordt nog een extra blusvoertuig opgeroepen zodat er meer water beschikbaar komt.

Bij iedere brand komt rook vrij, probeer altijd uit de rook te blijven.

donderdag, 19 maart 2020 om 7:04:13

De brandweer probeert nog steeds het trekkend voertuig van de vrachtwagen te redden.

Laatst bijgewerkt 29-03-2020
donderdag, 12 maart 2020 om 21:43:18

Zeeuwse maatregelen coronavirus

Om alle maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus in Zeeland te coördineren heeft de Veiligheidsregio GRIP 4 afgekondigd. Lees deze blog met actuele ontwikkelingen, de maatregelen rondom toerisme en kijk op www.zeelandveilig.nl/coronavirus voor onder meer de antwoorden op veel gestelde vragen. 

Mit Informationen auf Deutsch / With Information in English

donderdag, 12 maart 2020 om 21:44:00
Maatregelen die landelijk zijn afgekondigd
  • Blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren.
vrijdag, 13 maart 2020 om 17:36:38
Het coronavirus leidt tot veel vragen, uiteraard ook in onze regio.

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen in onze regio. Samen met onze inwoners willen we besmettingen zoveel mogelijk voorkomen. Er zijn belangrijke maatregelen die je zelf kan treffen om de verdere verspreiding van het virus te helpen voorkomen.

Laatst bijgewerkt 12-03-2020
donderdag, 12 maart 2020 om 6:10:01

Uitslaande brand in landbouwschuur Kerkstraat in Stavenisse

Omstreeks 6:00uur is er brand gemeld in een landbouwschuur aan de Kerkstraat in Stavenisse. Het eerste blusvoertuig is ter plaatse en meldt een uitslaande brand van de landbouwschuur. De schuur staat volledig in brand, daarom zijn 3 blusvoertuigen gealarmeerd. Tevens is ook een waterwagen ter plaatse gevraagd en een watertransportsysteem om te voorzien in voldoende bluswater.

 

 

donderdag, 12 maart 2020 om 6:37:11

Brandweer is met groot materieel ter plaatse en is gestart met de brandbestrijding. Er zijn 3 blusvoertuigen aanwezig, een hoogwerker, een waterwagen en een watertransportsysteem. 

donderdag, 12 maart 2020 om 7:01:42
Rookontwikkeling

De brand en brandbestrijding gaat gepaard met rookontwikkeling. Rook is altijd ongezond! Het advies is altijd uit de rook te blijven. Indien u hinder ondervindt van de rook, sluit dan ramen en deuren en schakel ventilatie uit.

Laatst bijgewerkt 2-03-2020
maandag, 2 maart 2020 om 3:31:03

Brand in leegstaande woning Nieuw Bonedijkelaan Vlissingen

Er is brand in een leegstaande woning aan de Nieuw Bonedijkelaan in Vlissingen. De brandweer is ter plaatse met twee blusvoertuigen en een hoogwerker en inmiddels gestart met bluswerkzaamheden. 

Bij de brand komt rook vrij. Rook is niet gezond, probeer altijd uit de rook te blijven.

maandag, 2 maart 2020 om 3:51:10

De brand is uitslaand, de zolderverdieping staat volledig in brand. Het betreft een bovenwoning. De benedenwoning en buurpanden staan niet in brand. Brandweer heeft ingezet op voorkomen van uitbreiding. Inmiddels is de hoogwerker in gezet en is gestart met afblussen van de brand.

maandag, 2 maart 2020 om 4:03:06

De officier van dienst meldt brand meester te zijn. De brandweer is nog even bezig met nablussen.

Einde berichtgeving. 

Laatst bijgewerkt 25-02-2020
dinsdag, 25 februari 2020 om 17:42:06

Brand in appartement Ter Reede aan Vredehoflaan Vlissingen

Er is brand in een appartement van Ter Reede. De brandweer is onderweg met twee blusvoertuigen en een hoogwerker. 

dinsdag, 25 februari 2020 om 17:50:28

De BHV-organisatie van Ter Reede haalt mensen uit de omliggende appartementen i.v.m. de rookontwikkeling. 

Uit de betreffende woning is een persoon gehaald, deze wordt nu nagezien in de ambulance.

dinsdag, 25 februari 2020 om 18:04:11

De officier van dienst meldt zojuist brand meester te zijn. De rook in het appartement werd veroorzaakt door een drooggekookte pan op het vuur.  

Er zijn twee personen nagekeken in de ambulance wegens het inademen van rook. 

Einde berichtgeving. 

Laatst bijgewerkt 23-02-2020
zondag, 23 februari 2020 om 11:58:58

Veel meldingen door storm

Momenteel zijn er voortdurend meldingen uit de hele regio die gerelateerd zijn aan de storm. De meeste meldingen komen op Walcheren vanuit Vlissingen en Middelburg.

In de meeste gevallen betreft het daken, dakranden, dakpannen, gevelbekleding en dergelijke die op de openbare weg zijn gevallen of dreigen te vallen. Ook zijn verschillende bomen omgewaaid, onder andere in Middelburg is een boom op een auto gevallen. In verband met de storm zijn er tot nu toe (11.30 uur) zo'n dertig meldingen binnen gekomen bij de Meldkamer, de brandweer is tot nu toe 22 ingezet. Dit blog over de storm wordt aangevuld op het moment dat er noemenswaardige incidenten zijn.

Voor nu geldt de waarschuwing code geel tot ca 16 uur via KNMI.nl Zware windstoten van 75-100 km/u, aan zee lokaal tot 115 km/u. Kans op windstoten. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hinder ondervinden. Volg weerberichten en waarschuwingen. Kijk of u losliggend materiaal in uw tuin of bij uw bedrijf kunt opruimen of vast zetten.

Als er gevaar is voor mens of dier dan kunt u 112 bellen. Als het niet spoedeisend is,  dan adviseren wij u om zelf maatregelen te nemen op het moment dat dat mogelijk is. Zie voor adviezen www.zeelandveilig.nl 

zondag, 23 februari 2020 om 12:15:11
Boulevard Bankert, Vlissingen afgesloten

Op dit moment is de Boulevard Bankert in Vlissingen afgesloten voor alle verkeer in verband losgewaaide materialen van daken, gevels en dergelijke. 

zondag, 23 februari 2020 om 13:51:16

Er komen nog steeds meldingen uit heel Zeeland binnen over gevaarlijke situaties en schade door de storm op de meldkamer. Op dit moment (tot 13.45 uur) is de brandweer 36 maal ingezet.