Meldingen

Laatst bijgewerkt 30-06-2018
zaterdag, 30 juni 2018 om 13:35:33

vermissing duiker bij Inlaag Wolphaartsdijk

Om 13.09 uur  werd gemeld dat er een duiker vermist zou zijn bij de Inlaag bij Wolphaartsdijk. Hierop is de brandweer met onder andere duikers, ambulancedienst en de kustwacht gealarmeerd. Om 13.29 uur kwam de melding dat het twee duikers betrof, zij waren beide ongedeerd boven gekomen. De hulpdiensten keren terug naar hun posten.

Einde berichtgeving.

Laatst bijgewerkt 27-06-2018
woensdag, 27 juni 2018 om 14:21:28

brand in loods aan de Finlandweg Nieuwdorp

Brand

In een loods aan de kade bij de Finlandweg in Nieuwdorp woedt brand in een loods. Er zijn twee blusvoertuigen en een schuimblusvoertuig gealarmeerd. De rook van de brand trekt in de richting enkele schepen aan de kade. De bemanning wordt geadviseerd uit de rook te blijven.

woensdag, 27 juni 2018 om 14:34:21

Twee blusvoertuigen en schuimblusvoertuig zijn ter plaatse, brandweer is in de loods aan het blussen, brand lijkt zich niet verder uit te breiden.

woensdag, 27 juni 2018 om 14:40:23
Brand meester

Zojuist wordt sein brand meester gemeld.

Laatst bijgewerkt 25-06-2018
zondag, 24 juni 2018 om 19:01:17

Olievervuiling omgeving Rotterdam na aanvaring in botlekgebied

Op zaterdag 23 juni 2018 heeft zich een ernstige waterverontreiniging voorgedaan in de Derde Petroleumhaven in het Botlekgebied in de Rotterdamse haven. Daarbij is een aanzienlijke hoeveelheid zware stookolie in het water terecht gekomen. Het Havenbedrijf Rotterdam en de hulpdiensten hebben zaterdag zo snel als mogelijk oliekerende schermen geplaatst rond het schip om verdere verspreiding van olie te voorkomen.

Ondanks de inzet van de schermen is er toch een hoeveelheid olie verspreid.

Verschillende instanties waaronder Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, het havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat werken samen aan het opruimen van de olie en opvang van besmeurde vogels.

Veiligheidsregio Zeeland staat in nauw contact met de collega’s van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en Rijkswaterstaat. Op dit moment is er geen aanleiding om aan te nemen dat de resterende olie uit de Waterweg zich richting Zeeland zal verspreiden.

Laatst bijgewerkt 23-06-2018
zaterdag, 23 juni 2018 om 19:15:41

Noordgouwe brand in woning aan de Kloosterweg

Brand

Omstreeks 19:00uur is er een melding binnengekomen van brand in de meterkast van een woning. Het toegangshek wat toegang geeft tot het perceel is alleen elektrisch gestuurd te openen, en kan niet worden bediend door de brand in de meesterkast daarom heeft de meldkamer opgeschaald naar middelbrand.

Twee blusvoertuigen en de officier van dienst zijn gealareerd. Eerste blusvoertuig is ter plaatse en meldt dat de brand in de meterkast uit is. Er wordt verkend en gezocht naar eventuele uitbreiding van het vuur.

zaterdag, 23 juni 2018 om 19:22:51
Brand in meterkast is uit

Brandweer verkent de woning.

Enduris, de netbeheerder voor stroom en gas wordt ter plaatse gevraagd om de stroom af te schakelen. Tevens wordt stichting Salvage ter plaatse gevraagd voor ondersteuning bij de schadeafhandeling.

zaterdag, 23 juni 2018 om 19:29:08
Brand is meester

Brandweer meldt dat de brand meester is en zijn geen uitbreiding van de brand aangetroffen. 

De werkzaamheden worden afgerond en de brandweer wacht de komst van Enduris voor het afschakelen van de stroom en de komst van Salvage af.

Einde berichtgeving.

Laatst bijgewerkt 21-06-2018
donderdag, 21 juni 2018 om 14:52:24

Brand in spuitcabine in schadeherstelbedrijf aan de Schoolstraat in Vrouwenpolder

Brand

Omstreeks 14:30uur is er een melding binnengekomen van brand in een spuitcabine van een bedrijfsgebouw aan de Schoolstraat in Vrouwenpolder.

De eerste eenheden zijn ter plaatse en bevestigen brand, daarom is opgeschaald naar middelbrand, een extra bluseenheid, redvoertuig en waterwagen zijn gealarmeerd.

donderdag, 21 juni 2018 om 15:12:38
Brand schadeherstelbedrijf Schoolstraat in Vrouwenpolder

De brand heeft zich via een spuitcabine naar het dak verplaatst en is korte tijd uitslaand geweest.

De brandweer bestrijdt het vuur van binnenuit en controleert het dak met een ladderwagen.

Een ambulance komt uit voorzorg ter plaatse om een betrokken medewerker te controleren.

donderdag, 21 juni 2018 om 15:26:21
Brand in spuitcabine geblust

Officier van dienst meldt dat de brand in de spuitcabine en in het dak is geblust. De brandweereenheden controleren het gebouw verder op eventuele uitbreiding van de brand en voeren een nacontrole uit.

Laatst bijgewerkt 20-06-2018
woensdag, 20 juni 2018 om 10:26:50

Vastgelopen bulkcarrier op Westerschelde vlotgetrokken

Vanmorgen omstreeks 8:35uur is er melding binnengekomen van een vastgelopen bulkcarrier (Harrow) voor de Sloehaven. Met de hulp van diverse sleepboten van bergers is het schip bij een tweede poging omstreeks 9:25uur vlotgetrokken. Inmiddels is het schip onderweg voor een inspectie.

Het schip is een bulkcarrier geladen met ijzererts en heeft als bestemming Terneuzen.

Einde berichtgeving.

woensdag, 20 juni 2018 om 10:28:37

Schip is onderweg richting de Everingen voor inspectie.

Laatst bijgewerkt 19-06-2018
dinsdag, 19 juni 2018 om 16:14:02

Melding ongeval gevaarlijke stof in haven Nieuwdorp

Gevaarlijke stof

Bij werkzaamheden in de Kaloothaven zijn 2 vaten van 25 liter gevallen en beschadigd. De vaten bevatten een reinigingsmiddel. Er is geen gevaar voor de gezondheid en er is geen stof in het water gelekt. De vaten worden door het bedrijf zelf opgeruimd.

De brandweer wordt niet ingezet.

Einde berichtgeving.

Laatst bijgewerkt 16-06-2018
zaterdag, 16 juni 2018 om 13:31:57

Brand woning Hulst

Brand

Er is een uitslaande brand in een woning aan de Oude Polderstraat in Hulst. Twee blusvoertuigen zijn onderweg. Er zijn geen mensen meer in de woning.

zaterdag, 16 juni 2018 om 13:43:50

De brand zit in de zonnepanelen die op het dak liggen. De brandweer gaat kijken of het mogelijk is om de zonnepanelen af te schakelen. Ze blust de woning van buitenaf om er ook voor te zorgen dat de brand zich niet uitbreid naar de aangrenzende woning. Salvage wordt ter plaatse gevraagd.

zaterdag, 16 juni 2018 om 14:33:55

Brandweer geeft zojuist het sein 'brand meester'. Einde berichtgeving.

Laatst bijgewerkt 10-06-2018
zondag, 10 juni 2018 om 16:59:15

melding brand in keuken Griffioenstraat Middelburg

Er is brand gemeld in keuken aan de Griffioenstraat Middelburg. Eerste blusvoertuig is ter plaatse, er is geen brand te zien, wel rookontwikkeling in de keuken. 

zondag, 10 juni 2018 om 17:10:42

De brandweer heeft nader gezocht naar de oorzaak, de vaatwasmachine heeft waarschijnlijk rookontwikkeling veroorzaakt. Het apparaat is losgekoppeld, er komt later een installateur voor reparatie. Brandweer keert terug.

Einde berichtgeving.

Laatst bijgewerkt 6-06-2018
woensdag, 6 juni 2018 om 20:20:40

Brandweer verleent assistentie bij bedrijf in Sas van Gent

De brandweer is gevraagd om assistentie te verlenen bij een kleine lekkage in een vat met een bijtende stof bij een bedrijf aan de Nijverheidstraat in Sas van Gent. Op dit moment is er geen gevaar voor de omgeving.

woensdag, 6 juni 2018 om 20:33:06

Inmiddels blijkt dat er geen lekkage is maar sprake is van een vat dat bol en onder druk staat door de vermenging van chemische producten. Brandweer verleent assistentie.

woensdag, 6 juni 2018 om 21:24:56

De brandweer sluit af en draagt het incident over aan het bedrijf om verder af te handelen.

Einde berichtgeving.