Voor werkgevers

Uw werknemer wil brandweervrijwilliger worden, of is dit al. Brandweermensen, beroeps en vrijwilligers, zijn mannen en vrouwen met verschillende achtergronden. Ze hebben één ding gemeen: ze voelen zich betrokken bij hun omgeving en willen zich daar op een positieve manier voor inzetten. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de brandweer in Zeeland. Iedere burger die, of elk bedrijf dat hulp van de brandweer nodig heeft, kan daarop rekenen. De brandweer heeft omgekeerd úw hulp en medewerking nodig bij het beschikbaar stellen van vrijwilligers, voor uw lokale veiligheid.

Vrijwilligerswerk bij de brandweer is niet vrijblijvend. Vrijwilligers van de brandweer zijn verantwoordelijk voor de lokale veiligheid, bij brand, maar ook bij andere calamiteiten. Zij ontvangen hiervoor een jaar- en een uurvergoeding (de term vrijwilliger is dus niet helemaal terecht). Natuurlijk zorgt uw medewerker ervoor dat hij zijn inzet bij de brandweer goed combineert met zijn werk. Hierover maakt u samen afspraken. Het is van belang dat u als hoofdwerkgever op de hoogte bent van taken, verplichtingen en rechten van onze vrijwilligers. Dat voorkomt onduidelijkheden en teleurstellingen van beide kanten. Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) vraagt daarom iemand die vrijwilliger wil worden, een aantal zaken te bespreken met u als hoofdwerkgever:

  • hij/zij wil een aanstelling als brandweervrijwilliger bij VRZ;
  • hij/zij kan op alle tijden worden ingezet voor brandweerwerkzaamheden (de vrijwilliger ontvangt hiervoor een vaste jaarvergoeding en een urenvergoeding per inzet/uitruk. De hoofdwerkgever heeft geen recht op een vergoeding); 
  • de arbeidstijdenwet is van toepassing; 
  • de opleiding wordt betaald door VRZ; 
  • brandweermensen worden periodiek gekeurd; 
  • door oefeningen en opleidingen bij VRZ hoeft uw medewerker geen (extra) BHV-opleiding te volgen; 
  • bij ziekte als gevolg van een dienstongeval bij VRZ, heeft de hoofdwerkgever recht op een vergoeding.

Als hoofdwerkgever verleent u wel of geen toestemming aan uw medewerker om onder werktijd mee te gaan op een uitruk. Indien u geen toestemming verleent, is uw medewerker alleen in zijn/haar vrije tijd beschikbaar voor de brandweer. Indien u akkoord gaat, ondertekent u onderstaande 'Werkgeversverklaring vrijwillige brandweer' en maakt u samen afspraken, bijvoorbeeld over het inhalen van werktijd, het opnemen van (gedeeltelijk) verlof of het volledig vrijstellen van werkzaamheden. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met team HRM van VRZ.
Met een brandweervrijwilliger haal je veel vakkennis over veiligheid in huis.

Ongevallenverzekering

VRZ heeft een ongevalllenverzekering voor brandweervrijwilligers. Wanneer een vrijwilliger letsel oploopt terwijl hij/zij aan het werk is voor VRZ, bijvoorbeeld tijdens een oefening of een uitruk, dan zijn de kosten voor geneeskundige behandelingen (die het rechtstreeks gevolg zijn van dit ongeval) verzekerd. Deze kosten komen voor vergoeding in aanmerking, voor zover geen beroep kan worden gedaan op grond van een wettelijke of andere verzekering. De ongevallenverzekering biedt (onder andere) dekking in geval van blijvend letsel.
Tevens is er een daggelduitkering verzekerd. Wanneer een vrijwilliger door dit letsel verzuimt bij de hoofdwerkgever, kan deze werkgever VRZ schriftelijk aansprakelijk stellen. Wanneer VRZ aansprakelijk blijkt, wordt uit de ongevallenverzekering een daggelduitkering uitgekeerd die aan de werkgever wordt overgemaakt.

Voorbeeld in de regio: Lamb Weston

Jan Verdam, Corporate Safety & Security Manager Lamb Weston, Kruiningen

Onlangs bleek dat de vrijwilligerspost in onze gemeente kampt met een krappe dagbezetting. De vrijwilligers zijn dan elders aan het werk. Hierdoor is het soms niet mogelijk met volledige bezetting uit te rukken en moet, in het uiterste geval, de brandweer van een verder gelegen kazerne opkomen. Met langere aanrijtijden en alle risico's tot gevolg. Bij Lamb Weston werkt een aantal vrijwilligers uit Yerseke, Walcheren, Rilland, Schouwen-Duiveland. Het Plant Management reageerde direct positief op het voorstel hen bij grotere branden en hulpverleningsacties mee te laten uitrukken met de post Kruiningen.

Kennis en vaardigheden
Ik zie veel voordelen om brandweervrijwilligers in huis te hebben. Wanneer je hen in de organisatie hebt, haal je een hoop vakkennis binnen. Bijvoorbeeld op het gebied van brandpreventie en repressie. Bij een calamiteit kunnen ze een grote rol spelen: ze raken niet in paniek en grijpen snel in om de schade te minimaliseren. Ook kunnen ze mensen mee naar buiten begeleiden en de externe hulpverleners opvangen.
Wij beschikken over 90 BHV'ers, die worden jaarlijks door ons getraind. De brandweervrijwilligers hoeven wij geen extra opleiding aan te bieden, zij worden ieder jaar door Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) goed opgeleid. We hebben een regeling met de vrijwilligers dat de eerste uren van de uitruk worden doorbetaald. Daarnaast ontvangen zij sowieso een vergoeding vanuit VRZ.

Het mes snijdt aan twee kanten
Onze bedrijfscontinuïteit is afhankelijk van adequate hulpverlening in de omgeving. Het is een wisselwerking: als je hulp verwacht, moet je daaraan ook een bijdrage leveren. Als er brand is in je bedrijf, of op het bedrijf naast je, is er voor langere tijd geen continuïteit. En het maakt dan zeker een verschil of de brandweer er binnen zes, of binnen twaalf minuten is.

Tips voor andere organisaties?
Denk eens na over de aanrijtijden van de brandweer bij je in de buurt en draag je steentje bij aan de veiligheid. Niet alleen voor jezelf, maar wellicht ook samen met je buren op het bedrijventerrein.

Floris Boogert, ploegleider Kruiningen

Met de versterking van vier brandweervrijwilligers vanuit Lamb Weston is de bezetting voor de uitruk overdag stukken verbeterd. We zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers, maar het probleem is dat mensen overdag vaak elders werken. Bij onvoldoende bezetting moet er aanvulling vanuit andere kazernes opkomen. Dan gaan kostbare minuten verloren. De meeste kazernes in Zeeland worden bemenst door vrijwilligers, dus dat probleem speelt niet alleen bij ons.

Regelmatig komen we bij Lamb Weston op bedrijfsbezoek en voor oefeningen. Wij beoefenen of testen samen met het bedrijf de brandveiligheidsvoorziening. Voor ons is ook van belang te weten waar we het grote terrein kunnen betreden en waar de voorzieningen zijn. Voor Lamb Weston heeft veiligheid een hoge prioriteit. Het bedrijf stelt zichzelf de vraag wat zij kan verbeteren en samen beoefenen we de mogelijke scenario's. Zodoende kwamen we in gesprek over de wisselwerking. Natuurlijk waren ze benieuwd naar het aantal uitrukken in de dagperiode per jaar. In Kruiningen is dat zo'n zeventien keer per jaar.

Zodra de uitrusting voor de nieuwe mensen binnen is, zullen zij kennis maken met het team en regelmatig mee oefenen. We zijn er nu samen goed uitgekomen.

Delen op social media: