Over ons

Brandweer Zeeland is onderdeel van Veiligheidsregio Zeeland. De taken van de brandweer zijn vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio's. De meest bekende activiteiten van de brandweer zijn het blussen van branden en hulp verlenen bij ongevallen.

Naast deze wettelijke taken, die over hulpverlening gaan, kent de brandweer ook niet-wettelijke taken, die vallen onder dienstverlening. De niet-wettelijke taken zijn, de naam zegt het al, niet in de wet vastgelegd. Een voorbeeld van dienstverlening zijn het geven van brandpreventievoorlichting aan bedrijven en instellingen. Het gaat hierbij om niet direct spoedeisende hulpvragen, waarbij geen onmiddellijk gevaar is of dreigt voor mens en dier. Dit kan dus ook zijn het op verzoek verrichten van een meting naar de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen, het verwijderen van omgevallen bomen of het bevrijden van personen uit een lift.

Specialisaties
Voor bijzondere situaties beschikt de brandweer over bijzondere hulpdiensten. Zo treedt een duikteam of het Maritime Incident Response Group (MIRG)-team op bij incidenten in en op het water, wordt het Rope Rescue Team ingezet bij incidenten op grote hoogte of moeilijk bereikbare plaatsen en worden gaspakkenteams (SIGT's) en Waarschuwings- en Verkenningsdienst-teams (WVD's) ingeschakeld in geval van incidenten met gevaarlijke stoffen. Daarnaast beschikt de brandweer over een bijzonder blussysteem: Cobra.

Hoofdlocaties
In Zeeland zijn vier hoofdlocaties van de brandweer, waar overdag beroepsbrandweer werkt (dagbezetting): Goes - Oranjeweg, Borssele, Middelburg - Stromenweg en Terneuzen - de Koegors. De overige 60 posten zijn puur vrijwilligersposten. In Zeeland hebben we geen 24-uurs beroepsdienst.

Beroeps- en vrijwillige brandweer
Bij Veiligheidsregio Zeeland zijn zowel beroeps- als vrijwillige brandweerlieden in dienst. Het verschil tussen deze twee groepen is dat de beroepsbrandweer hun brandweerbaan als hoofdberoep hebben. De vrijwilligers hebben in het dagelijks leven een andere baan, maar zijn op afroep beschikbaar als brandweerman. Vrijwillige brandweermensen moeten hierover dus goede afspraken maken met hun werkgever. Vrijwilligers krijgen een vergoeding voor uitrukken en de uren die ze aan trainen en oefenen besteden.

In Middelburg en Goes komt het incidenteel voor dat de planner vooraf vrijwilligers inroostert op de dagdienst. Dit gebeurt via vrije instroom, wanneer er sprake is van onderbezetting door bijvoorbeeld ziekte of verlof. De vrijwilligers die zijn ingeroosterd, zijn dan ook overdag aanwezig op de kazerne, om zo binnen een minuut te kunnen uitrukken. Op de posten in Terneuzen en Borssele rukt ook overdag de vrijwillige brandweer uit, ter ondersteuning kunnen er beroepsbrandweermensen mee.

Overige taken
Wanneer er geen brand of incident is, houdt de beroepsbrandweer zich bezig met de volgende onderwerpen:

Vakbekwaamheid (opleiden, trainen en oefenen)

De brandweermensen moeten goed opgeleid en getraind zijn, om zo adequaat mogelijk op te kunnen treden bij een brand. Daarom zijn er een aantal mensen binnen de brandweer verantwoordelijk voor het opleidings- en trainingsprogramma.

Materieel, techniek en logistiek (MTL)

De brandweer beschikt over veel voertuigen en bijbehorend materieel. Dit moet beheerd worden en in goede staat blijven. Het team Materieel, Techniek en Logistiek (MTL) zorgt ervoor dat dit gebeurt.

Operationele Voorbereiding (OV)

Wanneer er moet worden uitgerukt, moeten alle benodigde voorbereidingen hiervoor op orde zijn. Het team Operationele Voorbereiding (OV) zorgt ervoor dat dit zo is.

Delen op social media: