Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

Veiligheidsregio Zeeland is het overheidsorgaan voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. De organisatie omvat de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ), Brandweerzorg, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), Bevolkingszorg en risico- en crisisbeheersing. Alle activiteiten richten zich op het vergroten van de fysieke veiligheid van de Zeeuwse bevolking en bezoekers.

Dit doet zij samen met de dertien Zeeuwse gemeenten en met lokale, regionale en landelijke partijen als Politie Zeeland-West-Brabant, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Defensie, zorginstellingen en vele andere.

Op deze website lees je meer over hoe de Veiligheidsregio in Zeeland is ingericht en welke taken zij heeft. Voor informatie over (actuele) incidenten in Zeeland kan je kijken op www.zeelandveilig.nl. Actuele incidenten zijn direct op de homepage te zien, een archief is te vinden in het menu onder 'meldingen'.

Nieuws

27-08-2015 | Het is voorbarig om nu al te stellen dat brandweerpost Oosterland sluit, zoals de Provinciale Zeeuwse Courant stelt. In verschillende gebieden en voor een aantal...
31-07-2015 | , Wat doet Veiligheidsregio Zeeland? Aan de hand van ons beeldjaarverslag nemen we u mee door het jaar 2014, want beelden zeggen meer dan woorden. Gedurende het jaar...
16-07-2015 | Minister-president Rutte heeft, met instemming van de ministerraad, een vlaginstructie vastgesteld voor morgen, vrijdag 17 juli 2015. Op deze dag is het precies een jaar...