Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

Veiligheidsregio Zeeland is het overheidsorgaan voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. De organisatie omvat de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ), Brandweerzorg, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), Bevolkingszorg en risico- en crisisbeheersing. Alle activiteiten richten zich op het vergroten van de fysieke veiligheid van de Zeeuwse bevolking en bezoekers.

Dit doet zij samen met de dertien Zeeuwse gemeenten en met lokale, regionale en landelijke partijen als Politie Zeeland-West-Brabant, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Defensie, zorginstellingen en vele andere.

Op deze website lees je meer over hoe de Veiligheidsregio in Zeeland is ingericht en welke taken zij heeft. Voor informatie over (actuele) incidenten in Zeeland kan je kijken op www.zeelandveilig.nl. Actuele incidenten zijn direct op de homepage te zien, een archief is te vinden in het menu onder 'meldingen'.

Nieuws

01-04-2015 | Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de brandweer in Zeeland. Op het moment zijn er 66 posten, 1200 vrijwillige brandweermensen en 130 beroepsbrandweermensen. De meeste...
30-03-2015 | Op uitnodiging van de Belgische vereniging voor overheidscommunicatie gaven vier leden van het crisiscommunicatieteam Zeeland (Christine Reule, Arnoud Knegt, Aart van...
13-03-2015 | Na de vergadering van het Algemeen Bestuur op 26 februari jongstleden is VRZ gestart met het bezoeken van posten die mogelijk gesloten of samengevoegd worden in het...