Veiligheidsregio Zeeland

Wanneer er een groot ongeval of ramp in Zeeland plaatsvindt, komt Veiligheidsregio Zeeland in actie. Veiligheidsregio Zeeland is het orgaan voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. Voor informatie over (actuele) incidenten kan je kijken op www.zeelandveilig.nl. Actuele incidenten zijn direct op de homepage te zien, een archief is te vinden in het menu onder 'meldingen'.

Nieuws

14-10-2014 | Diverse gebeurtenissen, zoals de incidenten bij Chemiepack, Thermphos en Odfjell, hebben de roep om meer openheid van zaken bij toezicht versterkt. De Onderzoekraad...
14-10-2014 | Maandag 13 oktober 2014 organiseerde Veiligheidsregio Zeeland weer een training voor de Zeeuwse locoburgemeesters. Door de gemeenteraadsverkiezingen in maart j.l. zijn...
11-10-2014 | Op zaterdag 11 oktober 2014 vond voor alle brandweercollega's in heel Zeeland de Onderlinge Zeeuwse Vaardigheidstoets plaats. Deze keer troffen de teams elkaar in Hulst...