Veiligheidsregio Zeeland

Wanneer er een groot ongeval of ramp in Zeeland plaatsvindt, komt Veiligheidsregio Zeeland in actie. Veiligheidsregio Zeeland is het orgaan voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. Voor informatie over (actuele) incidenten kan je kijken op www.zeelandveilig.nl. Actuele incidenten zijn direct op de homepage te zien, een archief is te vinden in het menu onder 'meldingen'.

Nieuws

22-12-2014 | Op 16 december was het jaarlijkse uitje van het team Industrie, Toerisme en Ruimte (ITR) van Veiligheidsregio Zeeland. Het idee ontstond om tijdens deze teambuilding...
19-12-2014 | Het Algemeen Bestuur (AB) van Veiligheidsregio Zeeland heeft18 december jl. een principebesluit genomen over de voorgelegde Maatwerk-voorstellen. Het AB onderkent...
06-12-2014 | Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Zeeland maakt namens de besturen van de 13 Zeeuwse gemeenten en ter voldoening aan artikel 26, lid 2 van de Wet...