Veiligheidsregio Zeeland (VRZ)

Veiligheidsregio Zeeland is het overheidsorgaan voor fysieke veiligheid, rampenbestrijding en crisisbeheersing in Zeeland. De organisatie omvat de Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMZ), Brandweerzorg, de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR), Bevolkingszorg en risico- en crisisbeheersing. Alle activiteiten richten zich op het vergroten van de fysieke veiligheid van de Zeeuwse bevolking en bezoekers.

Dit doet zij samen met de dertien Zeeuwse gemeenten en met lokale, regionale en landelijke partijen als Politie Zeeland-West-Brabant, Provincie Zeeland, Rijkswaterstaat, Waterschap Scheldestromen, Defensie, zorginstellingen en vele andere.

Op deze website lees je meer over hoe de Veiligheidsregio in Zeeland is ingericht en welke taken zij heeft. Voor informatie over (actuele) incidenten in Zeeland kan je kijken op www.zeelandveilig.nl. Actuele incidenten zijn direct op de homepage te zien, een archief is te vinden in het menu onder 'meldingen'.

Nieuws

09-04-2015 | Van 16 tot en met 19 maart 2015 zijn er op de Marine kazerne Vlissingen vier identieke themadagen georganiseerd door het team Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen...
02-04-2015 | In verband met Tweede Paasdag is er maandag 6 april om 12.00 uur een zogenaamde 'stille test' van de sirenes. Dit betekent dat Veiligheidsregio Zeeland de sirenes wel...
01-04-2015 | Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de brandweer in Zeeland. Op het moment zijn er 66 posten, 1200 vrijwillige brandweermensen en 130 beroepsbrandweermensen. De meeste...