Jodiumtabletten

                                                                                                                      
Op 10 oktober start het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) met het versturen van jodiumtabletten Dit gebeurt over een periode van ruim 2 weken, namelijk tussen 10 en 29 oktober. De verspreiding vindt plaats naar 1,2 miljoen huishoudens in bepaalde gebieden rond kerncentrales in Nederland. De dichtstbijzijnde kerncentrales voor de inwoners van Zeeland staan in Borssele en Doel.  

De Nederlandse overheid heeft al sinds 1987 een landelijke voorraad met jodiumtabletten. Deze voorraad houdt de overheid aan als voorbereiding op een mogelijk kernongeval, net zoals zij voorbereidingen treft voor andere mogelijke incidenten. De kans op een ongeval met een kerncentrale is overigens klein, want kerncentrales moeten voldoen aan strenge veiligheidseisen. Over nucleaire/stralingsincidenten leest u hier meer.

Tot nu toe waren de tabletten op één plek in Nederland opgeslagen. Onlangs is besloten een deel van deze voorraad te verspreiden onder de bewoners die baat hebben bij de beschermende werking van jodiumtabletten. Dus te verplaatsen van een centrale opslagplaats naar het eigen medicijnkastje thuis. Op het moment van een kernongeval hoeven de jodiumtabletten dan niet meer door de hulpdiensten te worden verspreid. Dat scheelt kostbare tijd (factsheet). Overigens is het bij een kernongeval niet altijd nodig om jodiumtabletten te slikken. Alleen wanneer een wolk met teveel radioactief jodium bij u in de buurt komt, zal de overheid u adviseren jodiumtabletten te slikken.

Bij een kernongeval kunnen radioactieve stoffen vrijkomen die zich verspreiden via de lucht. Eén van die stoffen is radioactief jodium. Deze stof kan door inademing in het lichaam terechtkomen en door de schildklier worden opgenomen. Dit kan op de langere termijn schildklierkanker veroorzaken bij jonge mensen. Dat weten we uit studies van eerdere kernongevallen. Door jodiumtabletten in te nemen op het moment dat de overheid dit aangeeft, raakt de schildklier verzadigd met jodium. De schildklier neemt dan minder radioactief jodium op, waardoor de kans afneemt om schildklierkanker te ontwikkelen.

Bekijk ook het filmpje: 'Waarvoor gebruik ik jodiumtabletten?'

Niet iedereen in Zeeland ontvangt jodiumtabletten. Of u deze tabletten ontvangt, hangt onder andere af van de plek waar u woont en van uw leeftijd.

  • Ongeboren kinderen, baby’s en kinderen tot 18 jaar hebben de meeste kans om ziek te worden. Daarom krijgen alle kinderen tot 18 jaar jodiumtabletten als zij binnen 100 km van een kerncentrale wonen.
  • Mensen tussen de 18 en 40 jaar oud, hebben minder kans om ziek te worden. Bovendien geldt voor mensen boven de veertig dat de pillen kunnen leiden tot een traagwerkende schildklier. Met als gevolg een vertraagde stofwisseling. Daarom krijgen zij alleen jodiumtabletten als zij binnen een straal van 20 km van een kerncentrale wonen.
  • Vrouwen (van alle leeftijden) die zwanger zijn op het moment van een kernongeval, beschermen, naast zichzelf, ook hun ongeboren kind als zij zelf de vereiste dosis jodiumtabletten innemen. U kunt de tabletten vanaf de tweede week van oktober kopen bij apotheek en/of drogist.

In een straal van 20 km rondom de dichtstbijzijnde kerncentrales Borssele en Doel zijn de jodiumtabletten grotendeels al enkele jaren geleden toegestuurd. Wanneer u de tabletten eerder al eens ontving, krijgt u ze nu niet opnieuw thuisgestuurd. Bent u deze tabletten kwijt? Dan kunt u vanaf de tweede week van oktober jodiumtabletten kopen bij apotheek en/of drogist. De adviesprijs voor de tabletten is € 2,95.

In Zeeland verstrekt de overheid jodiumtabletten aan een beperkte groep personen in de gemeenten die zich bevinden in een straal van 20 km en van 100 km rond de kerncentrales van Borssele en Doel. Alléén de personen die in de doelgroepen vallen en die de jodiumtabletten niet al een paar jaar eerder hebben ontvangen, krijgen de tabletten thuisgestuurd. Op www.jodiumpostcodecheck.nl kunt u nagaan of u jodiumtabletten per post krijgt opgestuurd.

Vanaf de tweede week van oktober kunt u jodiumtabletten kopen bij apotheek en/of drogist. De adviesprijs voor de tabletten is € 2,95.

Alleen als de overheid u hiertoe oproept, is inname nodig om u te beschermen. U krijgt de oproep via: radio, televisie, NL-alert en www.crisis.nl.

Op de website www.waaromkrijgikjodiumtabletten.nl vindt u meer informatie over de verspreiding van jodiumtabletten,  de werking van jodium en welke zones voor de verspreiding van jodiumtabletten zijn vastgesteld. Ook vindt u informatie in de bijsluiter van de jodiumtabletten: bijsluiter (NL), bijsluiter (ENG).

Vindt u geen antwoord op uw vraag?
Neem dan contact op via telefoonnummer 1400. U kunt ook gebruik maken van WhatsApp 06-55001400, Twitter of vul dit contactformulier van het ministerie van VWS in.

Het innemen van jodiumtabletten is één van de maatregelen die de overheid kan nemen als een ernstig ongeluk met een kernreactor plaatsvindt. De maatregelen verschillen per situatie. Daarbij kijkt de overheid onder meer naar de ernst van het ongeval, het vermogen van de kernreactor, de windrichting en het soort straling. Zo kan de overheid:

  • Mensen in een bepaald gebied adviseren om jodiumtabletten in te nemen;
  • Besluiten tot evacuatie van een bepaald gebied (tot 10 km rondom een kerncentrale);
  • Mensen vragen binnen te blijven en ramen en deuren te sluiten;
  • Voedsel- en drinkwatermaatregelen treffen. Bijvoorbeeld een oogst- of slachtverbod om te voorkomen dat er besmet vlees of groente op de markt komt.

De overheid geeft informatie over de maatregelen via de calamiteitenzender op de regionale radio of televisie, uw mobiele telefoon (NL Alert) en internet (www.crisis.nl).

Bekijk ook de infographic over maatregelen bij een kernongeval of kijk op onze webpagina over nucleaire/stralingsincidenten.

Hiervoor kunt u kijken op de website van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). Daar kunt u lezen wat een stralingsongeval is en dat het innemen van jodiumtabletten één van de maatregelen is die u tegen straling kunnen beschermen. Ook vindt u meer informatie op onze webpagina over nucleaire/stralingsincidenten.

Delen op social media: